Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 6.5.2022 09.24

HUS inleder en avgiftsfri tarmcancerscreening av personer kallade för screening

Nyckelord:
  • HUS Diagnostikcentrum

HUS kallar invånarna i åldern 60–68 år inom kommunerna i Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen till screening för tarmcancer. Screeningen är en avgiftsfri tjänst som erbjuds av den kallades hemkommun.

Osastonlääkäri Tuomas Mäntylä.

Tuomas Mäntylä berättar, att syftet med screeningen är att göra det möjligt att upptäcka cancern i ett tidigt skede. Bild: Samppa Fjäder

Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Finland och över 3500 finländare insjuknar årligen i sjukdomen. Det kan vara svårt att identifiera symtomen för tarmcancer eller de kan saknas helt i början vilket ger cancern tid att utvecklas utan patientens vetskap. Möjliga symtom på tarmcancer är bland annat olika typer av förändringar i tarmfunktionen, såsom magsmärtor, förstoppning eller diarré.

”Syftet med screeningen är att göra det möjligt att upptäcka cancern i ett tidigt skede och därmed förbättra möjligheterna för en lyckad behandling samt minska dödsfall som beror på tarmcancer”, berättar avdelningsläkare Tuomas Mäntylä på Klinisk kemi vid HUS Diagnostiskcentrum.

Tarmcancer är ett samlingsnamn på cancer i tjock- och ändtarmen. Cancer uppkommer när cellerna i tarmens väggar blir elakartade och börjar dela sig ohämmat. Vid screeningen kan man hitta en eventuell cancertumör redan i en symtomfri inledningsfas och den kan behandlas effektivt.  Screeningen kan även avslöja förstadiet för cancer. 

Vid screeningen för tarmcancer söker man efter dolt blod i avföringsprovet

HUS kallar invånarna i åldern 60, 62, 64, 66 och 68 år inom kommunerna i Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen och vars hemkommun har ingått ett avtal för screeningtjänst av tarmcancer med HUS Diagnostikscentrum till en avgiftsfri screening för tarmcancer under 2022. 

Cancertumören kan blöda lite i inledningsfasen. Mängden är dock för liten för blotta ögat. 

”Vid screeningen söker man efter dolt blod i avföringsprovet. Vid screeningen används ett immunkemiskt blodtest (FIT), som även används på andra håll inom Europa”, berättar Mäntylä och tillägger att screeningtjänsten har förutsatt en omfattande utveckling och samordning av verksamheten. ”Om man hittar blod i avföringen är det dock inte alltid nödvändigtvis symtom på cancer, men för att utreda orsaken behövs vanligtvis fortsatta undersökningar”, påpekar Mäntylä. 

Screeningkallelsen som kommer per post innehåller en anvisning för provtagning, verktyg och ett färdig frankerat returkuvert. Provet kan tas vid en tidpunkt som passar en själv och den förutsätter inga förberedelser såsom fasta eller uppehåll i medicinering. Det finns ingen sjukdom som utgör ett hinder för att delta i screeningen.  

Provet kan returneras för undersökning till HUS screeningenhet genom att lämna provet i ett förslutet returkuvert endera i returlådan på HUS laboratorium eller genom att skicka det per post.  Den som deltar i screeningen får svaret från screeningen hem per brev. Om det hittades blod i provet, hänvisas deltagaren för fortsatta undersökningar via hemkommunens egen screeningskötare. Om resultatet är normalt fortsätter screeningen med två års mellanrum. 

Mera information för media: 

Kontaktuppgifter till HUS medietjänst

Feedback

Hittade du vad du sökte?