Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 20.3.2024 09.08

HUS handkirurgi och poliklinik flyttar från Hertonäs sjukhus

Handkirurgin flyttar till Mejlans sjukhusområde då HUS avstår från sina tillfälliga lokaler i Hertonäs sjukhus.

Herttoniemen sairaala

Hertonäs sjukhus

HUS handkirurgins dagkirurgiska operativa verksamhet och poliklinik flyttar i månadsskiftet mars–april från Hertonäs sjukhus till Mejlans. De sista operationerna i Hertonäs genomförs den 21 mars. 

Akuta operationer inom handkirurgi flyttar till Mejlans brosjukhus i slutet av mars och operationer med tidsbokning till Parksjukhuset i början av april. 

På samma gång avstår HUS från de lokaler i Hertonäs sjukhus som redan från början var avsedda att vara tillfälliga. I Hertonäs sjukhus finns i framtiden endast Helsingfors stads verksamhet. 

Största delen av personalen flyttar till Mejlans brosjukhus och Parksjukhuset. Ortopediska operationer av den övre extremiteten som utförts i Hertonäs sjukhus flyttar till Pejas sjukhus.

”Det är fint att vi får nya och fungerande lokaler på Mejlans kampusområde i Parksjukhuset. Det här eliminerar behovet av att man måste röra sig mellan två sjukhus. Dessutom får vi synergieffekter genom att verka i samma sjukhus parallellt med plastikkirurgerna”, säger HUS överläkare i handkirurgi Jorma Ryhänen

Patienterna har fått informationen om mottagningstiden eller platsen för den dagkirurgiska operationen i kallelsebrevet som skickats till dem. 
 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.