Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 14.10.2021 14.16

HUS fullmäktiges beslut 14.10.2021: Fullmäktige valde personerna till förvaltningsorganen

Nyckelord:
  • hallituksen puheenjohtaja
  • HUS
  • social- och hälsovård

Maaret Laine (SDP) valdes till fullmäktiges ordförande och Risto Rautava (Saml) till styrelsens ordförande.

Viivapiirros kokousnuijasta

Fullmäktige under övergångsperioden 

HUS nya fullmäktige inledde sitt arbete med ett konstituerande möte, där också den nya styrelsen och medlemmarna i de olika nämnderna valdes. På grund av social- och hälsovårdsreformen kommer fullmäktiges mandatperiod att ta slut redan under nästa år. Då HUS nya grundavtal godkänns före 30.4.2022 bildas ett nytt högsta beslutande organ för HUS-sammanslutningen, antingen ett fullmäktige eller en samkommunstämma. 

Maaret Laine (SDP) valdes till fullmäktiges ordförande och till vice ordförande valdes Marika Paavilainen (Gröna) och Marika Räf (Saml). Fullmäktige har totalt 55 ledamöter varav två är utnämnda av Helsingfors universitet. Fullmäktige valde Risto Rautava (Saml) till styrelsens ordförande och Erika Veltheim (Sannf) till vice ordförande. Styrelsen har 17 ledamöter, varav två är utnämnda av Helsingfors universitet.  

Tf verkställande direktör Markku Mäkijärvi gav nya fullmäktige en översikt av HUS verksamhet. I sin översikt lyfte Mäkijärvi särskilt upp coronapandemins effekter och universitetssjukhusets ställning.  

”Coronapandemin kommer att påverka HUS ekonomi ännu länge. Enligt vår bedömning kommer hanteringen av coronan att kosta cirka 22 miljoner euro per år under 10 års tid, dvs. ungefär 225 miljoner euro totalt, om inte vaccinationstäckningen blir högre. I Nyland har vi fortfarande ungefär 455 000 helt ovaccinerade personer”, sade Mäkijärvi. 

Markku Mäkijärvi betonade universitetets betydelse i HUS verksamhet: ”Anknytningen till universitetet är en oskiljaktig del av HUS: utan universitetet finns det inget universitetssjukhus. Verksamhetsförutsättningarna för universitetet måste tryggas både ekonomiskt och i det kommande grundavtalet för HUS-sammanslutningen.”  

För mera information till media: 

Maaret Laine, fullmäktiges ordförande 

Protokoll och alla beslut 

Kontaktuppgifter till HUS medietjänst