Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 3.1.2023 14.40

HUS forskningsprojekt FINPROVE ingår i konsortiet för EU-finansierade projekt inom individualiserad cancerbehandling – projekten har beviljats sammanlagt 9 miljoner euro i finansiering

Nyckelord:
  • cancercentrum
  • cancer
  • syövänhoito

Forskningsprojektet FINPROVE vid HUS Cancercentrum ingår i de konsortier för projekt inom individualiserad cancerbehandling som finansieras av Europeiska unionens hälsoprogram Horizon Europe. Projekten fick sammanlagt 9 miljoner euro i finansiering.

Kliininen tutkimus

Nederländerna och de nordiska länderna förenade sina krafter och inledde en allians för precisionsmedicin inom cancervården (Dutch-Nordic Alliance for Precision Cancer Medicine, PCM), där forskningssamarbete bedrivs inom två EU-finansierade projekt. Samfinansieringen av projekten uppgår till 9 miljoner euro, varav en del också riktas till FINPROVE-forskningen.

Konsortiet har som mål att genom PCM4EU-projektet (diagnostik och behandling av cancer för alla) förbättra överlevnaden och livskvaliteten för cancerpatienter inom EU, genom att ta i bruk bästa praxis för precisionsmedicin inom cancerbehandling, som grundar sig på behandlingar valda med hjälp av molekylärdiagnostik.

PRIME-ROSE-projektet (Precision Cancer Medicine RepurpOsing System Using Pragmatic Clinical Trials) främjar målet för EU:s cancermission att optimera vården och stödja livskvaliteten för över tre miljoner cancersjuka personer innan år 2030. Syftet med PRIME-ROSE-konsortiet är att göra tillgången till precisionsläkemedel som förlänger livet och förbättrar livskvaliteten för cancerpatienter effektivare, utvärdera effektiviteten av individualiserade cancerbehandlingar i akademiska forskningsbaserade kliniska studier och samarbeta med europeiska experter för att förverkliga evidensbaserad behandling i rutinpraxis, samt minska ojämlikheten mellan patienter i fråga om tillgången till individualiserad behandling.

I FINPROVE-studien eftersträvas individualiserade behandlingsmetoder för patienter som lider av framskriden cancer. Undersökningen inleddes i början av året och pågår nu nationellt vid alla universitetssjukhus.


För mera information: 

Johanna Mattson, direktör, HUS Cancercentrum 
johanna.mattson@hus.fi

Katriina Peltola, överläkare, Enheten för klinisk läkemedelsundersökning, HUS Cancercentrum katriina.peltola@hus.fi

Mika Mustonen, direktör, FICAN Syd
mika.mustonen@hus.fi
 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.