Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 4.5.2023 12.51

HUS förnyar det digitala EKG-systemet

Nyckelord:
  • HUS Diagnostikcentrum
  • Digi-EKG
  • hjärtsjukdomar

Diagnostikcentrum förnyar lagrings- och visningssystemet för digitalt EKG samt mätinstrumenten. HUS digitala EKG-arkiv är ett av världens största.

Bioanalyytikko tekee EKG-tutkimusta (1).jpg

Det nya systemet tas i bruk hösten 2023. Det nya systemet omfattar Nyland, Södra Karelen och Kymmenedalen och ersätter det nuvarande systemet som införskaffades år 2008.  

”Sannolikt kommer cirka 500-600 nya mätinstrument att skaffas och de ersätter de gamla inom cirka 2-4 år”, bedömer Petri Haapalahti, verksamhetsområdesdirektör vid Diagnostikcentrum. 

”Vid upphandlingen fästes särskild uppmärksamhet vid patientsäkerheten och undersökningens kvalitet samt vid att instrumenten och systemen är lätta att använda för så många olika användare som möjligt. Det var viktigt att olika EKG-undersökningar kunde sparas i systemet, och de kan granskas med olika apparater. Granskningen och analysen av EKG blir nu smidigare. Vi ser med iver fram emot att få använda det nya systemet och de nya mätinstrumenten", säger överläkare Hanna Lantto

Instrumenten administreras och underhålls av Diagnostikcentrum. Neagen Oy och Medifin Healthcare Oy vann konkurrensutsättningen av det nya systemet. Anskaffningens värde för de följande fyra åren är 4,5-5 miljoner euro. Anskaffningen omfattar också nya EKG-mätinstrument. 

HUS digitala arkiv hör till de största i världen 

Det digitala EKG-arkivet har varit i bruk sedan år 2009. Tack vare det digitala arkivet har man haft snabb och enkel tillgång till patientens gamla EKG-resultat. 

"Med detta arrangemang kan vi säkerställa att digital lagring sker på samma sätt på olika håll i den offentliga sektorn och att informationen är tillgänglig utan dröjsmål alltid när den behövs", säger Haapalahti. 

Finlands lagstiftning förpliktar till att spara och arkivera patientuppgifter. Bland annat därför finns det internationellt sett exceptionellt omfattande arkiv inom den finländska hälso- och sjukvården. Det HUS digi-EKG-arkiv som nu skapas täcker ungefär 2 miljoner invånares EKG-undersökningar i Finland och är ett av världens största. Arkivet som tas i bruk integreras dessutom i det nationella arkivet för bilddiagnostiska undersökningar Kvarkki, där undersökningarna kan påses med patientens samtycke.  

”För tillfället samlas det ungefär 0,7 miljoner nya undersökningar per år i arkivet. ”I databasen finns redan sammanlagt över 7,4 miljoner EKG-undersökningar”, konstaterar distriktchef Reko Kemppainen.  

Det digitala arkivet har också gynnat den medicinska forskningen. I undersökningarna har man enkelt och snabbt kunnat granska och jämföra EKG-mätresultaten för olika patientgrupper.  

EKG är en mycket vanlig åtgärd 

EKG (elektrokardiogram) mäts oftast vid undersökning av hjärt- och kärlsjukdomar. Dessutom används mätningar t. ex. vid hälsoundersökningar samt vid undersökning av andra sjukdomars och läkemedels inverkan på hjärtats funktion.  

"EKG-mätningen inklusive förberedelser tar i genomsnitt cirka tio minuter, varav själva mätningen utgör cirka tio sekunder", bedömer Lantto. 

I EKG-mätningar kan man till exempel se hjärtinfarkt eller hjärtrytmstörningar. Grundtekniken för mätningen har inte förändrats under årtiondenas lopp. Elektroder fästs på patienten, och de används för att mäta hjärtkurvan. Förbättringarna har skett just i fråga om arkivering och granskning av mätresultaten. EKG-mätning är den vanligaste hjärtundersökningen som görs på patienter. 

”EKG kommer säkert att tas av varje finländare i något skede av livet”, säger Lantto. 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.