Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 17.2.2021 14.41

HUS förbättrar synligheten av sina anskaffningar i offentligheten

Nyckelord:
  • upphandling
  • inköpsfakturor

Från och med februari 2021 publicerar HUS information om samkommunens alla inköpsfakturor på sin webbplats. Genom att publicera informationen stärker man förvaltningens öppenhet och pålitlighet. En förteckning över aktuella inköpsfakturor görs härefter alltid kvartalsvis.

Den första filen som publiceras i februari är en förteckning över alla anskaffningar som HUS gjort år 2020. Därefter uppdateras information om nya inköpsfakturor alltid kvartalsvis.  

Genom att publicera inköpsfakturorna för inköp, ämnen, förnödenheter och varor stärker HUS transparensen och jämförbarheten i sina anskaffningar samt öppenheten i sin förvaltning. 

”Att vi nu publicerar information om inköpsfakturor är en del av en mer omfattande utveckling av anskaffningar, som vi har gjort sedan år 2019. Vi har målmedvetet tillämpat en öppenhet i kommunikationen när det gäller anskaffningar. Öppenheten gynnar också ägarkommunerna och skattebetalarna”, säger förvaltningsdirektör Lauri Tanner. 

Uppgifterna som publiceras har plockats ur HUS datasystem. På varje rad i dokumentet hittas information om leverantörens namn och FO-nummer, fakturans nummer, mervärdesskatt och datum, namn och nummer på den enhet som ansvarat för , samt den utgiftspost som inköpsfakturan är bokförd på. HUS anskaffningar kan således granskas till exempel på leverantörs- och kontonivå. 

Länk till informationen om HUS inköpsfakturor

För mera information: 

Lauri Tanner, förvaltningsdirektör,  ynhev.gnaare@uhf.svif.suh@rennat.irual