Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 26.1.2021 14.01

HUS Cancercentrum har för andra gången bedömts vara ett cancersjukhus på toppnivå i Europa

Nyckelord:
  • cancercentrum
  • cancer
  • ican

Cancersjukhuset är på nivån Comprehensive Cancer Centre (CCC) när vården och den vetenskapliga forskningen är av förstklassig kvalitet och verksamheten är patientorienterad, dvs. patienterna beaktas mångsidigt och tas med också i planeringen av verksamheten.

HUS Cancercentrum har för andra gången uppnått de europeiska cancersjukhusens paraplyorganisation Organisation of European Cancer Institutes (OECI) högsta möjliga CCC-nivå.  

"Jag är mycket glad över detta internationella erkännande. Kriterierna på CCC-nivån har blivit mycket strängare jämfört med 2014 då vi uppnådde denna nivå som det första nordiska och andra europeiska universitetssjukhuset ", berättar Johanna Mattson, direktör för Cancercentrum.

Den här gången berömdes HUS Cancercentrum särskilt för sin roll som föregångare i fråga om en skräddarsydd mobilapplikation för cancerpatienter som ursprungligen utvecklades tillsammans med ett finländskt startup-företag, samt för utbildningsprogrammet för cancerskötare som genomförs i samarbete med yrkeshögskolan Metropolia och som är unikt även internationellt sett. 

"Det bästa med ackrediteringarna är kontinuerlig utveckling av verksamheten och jämförelseanalys med internationella toppsjukhus. Under den här omgången uppdaterade vi bland annat innehållet i det multiprofessionella samarbetet kring cancerbehandling och intensifierade samarbetsnätverken för klinisk cancerforskning", berättar Mattson.

Den höga nivån på cancerforskningen vid HUS Cancercentrum grundar sig på samarbetet med Helsingfors universitet. Både den kliniska och den grundläggande forskningen är även internationellt sett på toppnivå. Under de senaste åren har samarbetet inom cancerforskningen intensifierats ytterligare inom Finlands Akademis flaggskeppsprojekt iCAN och nätverket för södra cancercentralen (FICAN South). I Cancercentrum inleds denna vår en omfattande FINPROVE-undersökning om individualiserad läkemedelsbehandling i syfte att hitta nya behandlingar mot långt framskriden cancer.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.