Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 31.3.2021 10.47

HUS börjar publicera NPS-tal på sin webbplats som berättar om patienternas rekommendationer

Nyckelord:
  • NPS
  • kvalitet
  • patientnöjdhet

Från och med slutet av mars publicerar HUS NPS-tal kopplade till patientnöjdhet på sin webbplats. Talen uppdateras på webbplatsen en gång per månad. Publiceringen av talen är en del av transparensen om nöjdheten med vården.

Sairaanhoitaja juttelee potilaalle käytävällä.

NPS-talen är en del av verksamhetens kvalitet inom HUS. Målet för HUS är att kontinuerligt förbättra patientvården och satsa på hög kvalitet inom vården. NPS rapporterar om upplevelsen av patientvården och fås från patienternas respons.

Patientnöjdheten mäts genom det internationella NPS-rekommendationsindexet (Net Promoter Score). NPS-värdet kan vara vilket som helst mellan -100 och +100. NPS-talet mäts genom frågan: ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera vårt sjukhus eller vår enhet för dina vänner eller din familj om de skulle behöva samma typ av vård eller undersökning?”

”Kund- och patientnöjdheten är en viktig kvalitetsmätare för oss. Utgående från den strävar vi efter att utveckla vår verksamhet. Nu är det möjligt för alla att följa vårt rekommendationsindex. I fortsättningen strävar vi även efter att publicera ytterligare några andra kvalitetsmätare på våra www.hus.fi -sidor”, berättar HUS kvalitetsöverläkare Sanna-Maria Kivivuori.

NPS för HUS jour var i mars +52 och för de andra vårdenheterna +72. Målet är att NPS-talet för jouren på HUS ska vara +50 och för de övriga vårdenheterna +70. I en internationell jämförelse anger exempelvis av sjukhusen i USA, Cleveland Clinic sin webbplats att deras NPS-tal är +51.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.