Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 29.3.2022 13.14

HUS är ett stort medicinskt forskningscentrum som får EU-finansiering

Nyckelord:
  • utveckling
  • medicinsk forskning
  • forskning

HUS deltar i 14 internationella forsknings- och innovationsprojekt som finansieras av EU och vars gemensamma budget är cirka 130 miljoner euro. Samarbetet gynnar både den specialiserade sjukvården och primärvården.

Kuvituskuva älyteknologiasta.

Antalet EU-finansierade projekt vid HUS har ökat till 14 i år. I dem utvecklas diagnostik, föregripande och individuell hälso- och sjukvård samt förebyggande arbete. .

Via sina olika kanaler beviljar Europeiska unionen finansiering för att lösa utmaningar inom hälso- och sjukvården - både till enskilda forskningsgrupper och till omfattande forsknings- och innovationsprojekt. HUS styrkor är HUS datapool och tillhörande analyskompetens.

EU-finansieringen är verkligt konkurrensutsatt mellan de europeiska projektkonsortierna. För att få EU-finansiering måste projektet ha en grund med nationell finansiering. Utan nationell finansiering, såsom statens forskningsanslag, är möjligheterna att klara sig i EU-finansieringsansökningar svaga. I de senaste årens finansieringsansökningar gällande hälsobranschens forsknings- och innovationsprojekt har HUS lyckats bättre än finländarna i genomsnitt. HUS investeringar i förutsättningarna för forskningsverksamhet har varit en viktig faktor i denna framgång.

”Vi säkerställer att HUS fortsätter vara en vägvisare inom hälso- och sjukvården. HUS forsknings- och utvecklingsarbete hjälper till att bygga upp kunskapsbaserade tjänster, digitala vårdvägar, mer kostnadseffektiv och effektiv vård. Det europeiska samarbetet gynnar såväl patienterna som hela samhället”, konstaterar HUS chef för EU-finansiering Suzan Ikävalko.

Antalet EU-finansierade projekt vid HUS har ökat till 14 i år. I dem utvecklas diagnostik, föregripande och individuell hälso- och sjukvård samt förebyggande arbete. Resultaten från utvecklingsarbetet är tillgängliga för såväl den specialiserade sjukvården som primärvården.

Redskap för samarbete mellan den specialiserade sjukvården och primärvården

För att vårdnivån ska hållas hög och evidensbaserad förutsätts att HUS som universitetssjukhus kontinuerligt utvecklas och utför forskning.

De ökande kroniska sjukdomarna och den åldrande befolkningen belastar den specialiserade sjukvården och primärvården. HUS forsknings- och utvecklingsarbete stöder också målen för social- och hälsovårdsreformen, och HUS ser reformen som en möjlighet att utveckla patientvården och vårdkedjan till en starkare helhet med stöd av digitaliseringen.

”Forsknings- och utvecklingsarbetet ska bedrivas i ett smidigt samarbete mellan primärvården och den specialiserade sjukvården. Detta samarbete utnyttjas ännu inte tillräckligt ”, säger HUS forskningsdirektör Anne Pitkäranta.

Pågående forsknings- och innovationsprojekt ska bygga upp färdigheter för att bland annat utbyta och utnyttja information, värdebaserad hälso- och sjukvård, utvärdera hälso- och sjukvårdsmetoder och uppdatera vårdrekommendationerna.

Effektiv och individuell vård enligt principen med ett enda serviceställe

Med EU-finansiering pågår bland annat samprojektet AICCELERATE som leds av HUS och där man med hjälp av artificiell intelligens utvecklar vårdprocesser och tjänster för personer med olika sjukdomar. AICCELERATE:s totala budget är 10 miljoner euro. Målet med projektets pilotprojekt är att effektivisera patientflödet i operationssalarna, optimera vårdprocessen för barn med hjärntumör samt utveckla vårdvägen för Parkinson-patienter.

Syftet med AICCELERATE:s utvecklingsprojekt Neuro är att hålla Parkinson-patientens livskvalitet god samt att bibehålla patientens arbets- och funktionsförmåga så länge som möjligt. Projektet fokuserar på en vårdväg och applikation för Parkinsons sjukdom, där artificiell intelligens förutser övergången till ett framskridet stadium av sjukdomen och på så sätt hjälper det läkaren att anpassa vården, stödet och rehabiliteringen enligt individuella behov.

Tillståndet hos patienter med Parkinsons sjukdom följs upp inom den specialiserade sjukvården, där de vanligtvis besöker en neurolog en eller två gånger per år. Annars uträttar de sina ärenden inom primärvården.

Systemet för distansuppföljning som utvecklas i AICCELERATE Neuro samlar information om en patient med Parkinsons sjukdom och skickar den till den hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar patienten. Syftet med applikationen som utvecklas är att överföra och lagra insamlad information på ett datasäkert sätt, samt att med hjälp av artificiell intelligens behandla den i en sådan form att läkaren får en helhetsuppfattning om patientens situation med en enda överblick.

”Vårt mål är att i god tid ge patienten den vård som han eller hon har störst nytta av enligt principen med ett enda serviceställe. Vi riktar alltså hälso- och sjukvårdens resurser till det ögonblick då patienten behöver dem mest. Vår app är avsedd för både primärvården och den specialiserade sjukvården”, berättar neurolog Laura Mäkitie vid HUS. 

Applikationen som utvecklas i AICCELERATE Neuro kommer även att utnyttjas i uppföljningen och behandlingen av andra sjukdomar. Distansmätning används allmänt till exempel vid behandling av diabetes och blodtryckssjukdom, men även där behöver man utveckla databehandlingen.

”Med dessa pengar utvecklar vi vård och digitala tjänster för bland annat behandling av kroniska sjukdomar. Dessutom samlar vi multiprofessionella nätverk. När vi samarbetar med olika branscher och organisationer uppstår nya idéer och innovationer”, berättar Mäkitie.

 

För mera information

Läs mer om EU-finansierade forsknings- och innovationsprojekt vid HUS (på finska)


HUS chef för EU-finansiering Suzan Ikävalko
suzan.ikavalko@hus.fi, tel +358 50 583 4292

Forskningsdirektör Anne Pitkäranta
anne.pitkäranta@hus.fi, tel +358 40 643 0511

Specialistläkare i neurologi, forskare Laura Mäkitie
laura.makitie@hus.fi, tel +358 40 648 2877

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.