Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 3.2.2022 15.29

Hjälp i kritiska stunder – 3 karriärberättelser från Hjärt- och lungcentrum: “Kompetensen utvecklas till max”

Nyckelord:
  • Hjärt- och lungcentrum
  • hjärtsjukdomar
  • hjärtkirurgi

Nya möjligheter till ett liv. Det är vad sjukskötarna på HUS Helsingfors universitetssjukhus Hjärt- och lungcentrum säkerställer. Tre av dem berättar nu om sina karriärer.

Sydän- ja keuhkokeskuksen sairaanhoitajat.
Skip video

Juha-Pekka Miettinen gillar att hjälpa till i kritiska stunder

“Det här är den tuffaste utmaningen man kan ställas inför. Jag vet inte om vårdarbetet kan bli svårare än så här.”

Så beskriver sjukskötaren Juha-Pekka Miettinen sitt arbete. Han har arbetat på intensivvårdsavdelningen inom HUS hjärtkirurgi i åtta år.

Ändå var det just intensivvården, där man måste fatta beslut under stor press, som kom att fängsla honom allra mest. Miettinen sökte till sin nuvarande avdelning efter sin examen, och har inte ångrat sitt val.

Samtliga hjärt- och lungtransplantationer i Finland görs på intensivvårdsavdelningen inom hjärtkirurgi på Tornsjukhuset. På avdelningen kan man också specialisera sig inom hjälppumpar för hjärtan och inom ECMO-behandlingar, som har blivit vanligare under de senaste åren.

“Det är väldigt intressant med ECMO-behandlingar. De används till exempel för att vårda återupplivade patienter och organtransplantationspatienter, vars hjärtan eller lungor fortfarande behöver hjälp.”

Under årens lopp har Miettinen lärt sig enormt mycket, och hans kompetens utvecklas fortfarande varje dag.

“Det är fantastiskt att få vara en del av en vårdkedja där svårt sjuka patienter får en ny chans till liv genom till exempel en organtransplantation.”

Sydän- ja keuhkokeskuksen sairaanhoitaja Juha-Pekka Miettinen. Kuva: Duunitori.

I Juha-Pekka Miettinens vardag ingår också att möta och ta hand om anhöriga. När patienter hamnar i överraskande, allvarliga situationer innebär det också utmaningar.

I den hektiska vardagen på intensivvårdsavdelningen betonas också betydelsen av teamarbete. Miettinen minns den stunden i början av sin karriär, när han för första gången var med om att en läkare gjorde en akut sternotomi. 

Den kritiska situationen gjorde honom som förstelnad.

Med åren har Miettinen blivit ordentligt insatt i intensivvårdens värld och kan på ett djupare plan förstå förändringar i patienternas tillstånd och patientvården. I takt med att han har stött på fler liknande situationer har rutinerna kommit att sitta i ryggraden. 

“Det är härligt att arbeta i ett team som fungerar smidigt ihop. I svåra situationer vet alla var de ska vara och vad de ska göra. Om en patient till exempel blöder kraftigt finns det inte tid för att sitta och fundera.”

En del patienter som har skrivits ut från en intensivvårdsperiod kommer efteråt tillbaka för att hälsa på och tacka personalen. Då får Miettinen rent konkret se vilken betydelse hans arbete har.

“På intensivvårdsavdelningen utvecklas den professionella kompetensen verkligen till max. Men det ska också sägas att det här inte passar alla.”

Marju Tähtinens ledstjärna är att vårda människor helhjärtat

En annan långvarig medarbetare inom HUS är sjukskötaren Marjut Tähtinen som har arbetat i över tio år på Jorvs vårdavdelning för lungsjukdomar.

Efter att hon tog examen som sjukskötare arbetade hon först i Tammerfors. När hon hittade sitt livs kärlek blev det också en flytt till huvudstadsregionen.

Hon fick jobb på Jorvs sjukhus lungavdelning, där den stora variationen i arbetet hela tiden har gjort det fortsatt intressant.

“Jag börjar redan vara en av veteranerna”, säger Tähtinen med ett skratt. “Vi är en enhet inom den specialiserade sjukvården, så här hanterar vi de mest speciella lungfallen. Patienterna består av allt från ungdomar till pensionärer.”

Sydän- ja keuhkokeskuksen sairaanhoitaja Marjut Tähtinen. Kuva: Duunitori.

För Marjut Tähtinen är det viktigt att vårda patienter helhjärtat – precis som man själv skulle vilja bli vårdad. “Här får jag känna att jag är värdefull och att mitt arbete är betydelsefullt.”

Patienterna kommer till Tähtinens vårdavdelning från akutmottagningen, en övervakningsavdelning eller en intensivvårdsavdelning och är i genomsnitt på avdelningen i fem dagar. På grund av den akuta karaktären på avdelningen är arbetet emellanåt hektiskt, och situationerna förändras hela tiden.

“I huvudsak vårdar vi människor med till exempel lunginflammation, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, astma, lungcancer och svår tuberkulos. Under de senaste åren har vi också haft covid 19-patienter.”

I det dagliga vårdarbetet ingår förutom mycket läkemedelsbehandling även små åtgärder, till exempel i anslutning till pleurapunktioner, samt dränage och andningshjälpmedel.

“Tekniken har utvecklas mycket, och vi har fått mer utrustning. Nästan varje patient använder någon typ av syrgasapparat.

Tähtinen tycker att stämningen på avdelningen är en bärande kraft, och tack vare den kan hon genuint rekommendera sin arbetsgemenskap.

“Vi är ett hjälpsamt och vänligt gäng. Man får alltid komma till jobbet med glatt humör, och det känns som att man möter en familj. Jag är väldigt glad att jag får arbeta i vårt gäng.”

Nizo Dara valde en arbetsplats med glädje och lagom med utmaningar

Nizo Dara arbetar som sjukskötare på avdelningen för lung- och matstrupskirurgi och hade redan från början siktet inställt på sjukhusvärlden.

“Jag tycker att det är intressant med operationspatienter och att utföra ett vårdarbete där jag själv får fatta en del beslut. Arbetet här är mycket mångsidigt, och består inte bara av läkemedelsbehandling. Man får verkligen öva på sina praktiska färdigheter”, säger Dara nöjd.

Patienterna kommer till Daras avdelning antingen via en första intervju och operation, via akutmottagningen eller via endoskopienheten. 

De genomgår olika typer av operationer i lungorna eller matstrupen, cancer- och diafragmaoperationer, eller så behandlas skador från till exempel olyckor eller knivhuggningar.

På avdelningen görs mycket sådant som man inte ser någon annanstans. Dara nämner att det till exempel går att skapa en ny matstrupe genom en operation.

“Arbetet är utmanande och otroligt intressant. Det är häftigt att se hur tekniken hela tiden utvecklas. Tidigare gjordes många operationer som öppna operationer, medan de nu görs med små videoassisterade robotar som bara lämnar små sår.”

Sydän- ja keuhkokeskuksen sairaanhoitaja Nizo Dara. Kuva: Duunitori.

“Vår avdelning är utmanande och arbetet är emellanåt tungt, men ändå väldigt givande. Jag kan inte nog betona vilket fantastiskt gäng vi har”, säger Nizo Dara.

Dara kom först till avdelningen för lung- och matstrupskirurgi för praktik under studietiden. Avdelningens personal såg direkt Daras skicklighet, och hon fortsatte sommarjobba på avdelningen.

För Dara var en trevlig arbetsmiljö ett så viktigt kriterium att det fick henne att välja just avdelningen för lung- och matstrupskirurgi, trots att hon tidigare hade tänkt arbeta med barn.

“Jag behöver glädje och skratt, och det hittar man här, även om det också är en del svåra och långa dagar. Vi stöttar varandra, och vi har också fantastiska chefer.” 

“En del av vårdarna har varit här i tiotals år, och de ger alltid gärna råd och handledning. Man tittar inte ner på någon.”

Nu har Dara arbetat i nästan åtta år på avdelningen, och hon lär sig fortfarande nya saker varje dag. Den mångprofessionella och mångkulturella arbetsmiljön ger berikande perspektiv.

“Alla stöttas också i att avancera och utvecklas. Man kan utbilda sig eller studera vid sidan om jobbet. Det kan bli så att jag själv också studerar framöver.”

Text och foton: Meri-Tuuli Talsi

Originalartikeln publicerades på Duunitoris webbplats.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.