Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 23.5.2024 11.11

Hjälp finns för tidig och försenad pubertet

Nyckelord:
  • på mottagningen

Det är vanligt med problem som anknyter till pubertet och tillväxt. Hos ungefär två procent av barn och unga försenas puberteten och hos lika många börjar den tidigare än i medeltal. Möt barnendokrinolog Matti Hero i vår nya videoserie På mottagningen så får du svar på frågor som anknyter till puberteten.

Skip video

Hos pojkar börjar puberteten i medeltal i åldern 9–14 och hos flickor i åldern 8–13. Försenad pubertet är vanligare hos pojkar, och hos flickor är för tidigarelagd pubertet vanligare. Om puberteten startar senare eller tidigare än de här åldersgränserna, upptäcker man det vanligen inom skolhälsovården eller primärvården. Då får barnet en remiss till tilläggsundersökningar inom den specialiserade sjukvården.

Ärftliga anlag ligger ofta bakom en försenad pubertet

Majoriteten av fallen av långsam mognad kan förklaras med ärftliga anlag. I ungefär två av tre unga familjer finns en pappa, mamma eller ett syskon vars pubertet har börjat senare än vanligt.

”Förseningen kan orsakas av vissa sjukdomar. Riskfaktorer är till exempel en testikel som inte vandrat ned i den tidiga barndomen, en långtidssjukdom som inverkar på tillväxten, huvudvärk, synstörningar och bristfälligt luktsinne”, säger Matti Hero.

För majoriteten är förseningen av puberteten godartad och puberteten startar normalt lite senare än hos jämnåriga.

En tidig pubertet kräver undersökningar

En av läkare konstaterad tidig pubertet som börjat hos pojkar under 9 år eller hos flickor under 8 år är avvikande och ska alltid undersökas inom den specialiserade sjukvården. Det finns relativt få sådana här patienter och orsakerna varierar.

Också arvsmassan spelar in i tidig pubertet. Ofta hittar man en nära släkting som haft tidig pubertet. Ju tidigare puberteten börjar, desto större är risken för att man i undersökningar hittar en sjukdom som förklarar den tidigarelagda puberteten.

Tidig och försenad pubertet går att behandla

Ett besök på barnendokrinologens mottagning är ett normalt läkarbesök, där man först på bred front utreder bland annat tillväxtkurvan för familjen och släktingar och eventuella symtom hos barnet. Dessutom genomgår barnet eller den unga en läkarundersökning. Med hjälp av undersökningar söker man riskfaktorer som förklarar pubertetens avvikande tidpunkt. På mottagningen diskuterar man också hur mycket situationen belastar barnet eller den unga. Ofta tas också blodprov med vilka man kan utesluta sjukdomar.

“Man hittar sällan någon allvarlig orsak i bakgrunden. Vi har goda redskap för att utreda och behandla frågor som gäller puberteten. Av oss får man hjälp och vård om en tidig eller försenad pubertet bekymrar barnet eller den unga”, säger Matti Hero.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.