Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 25.11.2020 18.35

Hela Nyland befinner sig i coronavirusepidemins spridningsfas

Nyckelord:
  • coronavirus
  • corona

Nylands regionala samordningsgrupp lägger fram ytterligare begränsningar och rekommendationer för Nyland.

De nya begränsningarna och rekommendationerna träder i kraft enligt besluten av Regionförvaltningsverket i Södra Finland och kommunerna och är i kraft fram till 18.12. Detaljerna specificeras i de nämnda besluten. För huvudstadsregionens del dras linjerna upp i huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp 16.11.2020.

Offentliga evenemang: Alla offentliga evenemang inom- och utomhus förbjuds med beslut av regionförvaltningsverket.

Privata tillställningar: Det rekommenderas att privata tillställningar inte ordnas. Privata tillställningar inbegriper även familjesammankomster. Undantaget till rekommendationen är ordnande av mindre (högst 10 personer) minnesstunder.

Offentliga lokaler: Med kommunens beslut stängs alla för allmänheten öppna offentliga lokaler som förvaltas av kommunen, dock säkras rätten till nödvändiga tjänster och uträttande av ärenden. Det rekommenderas att privata aktörer stänger motsvarande motions- och fritidslokaler.

Hobbyverksamhet i grupp: Alla hobbyer som anordnas av kommuner för över 18 år fyllda avbryts med kommunala beslut. Hobbyverksamhet ordnas enligt möjlighet på distans. Privata aktörer rekommenderas att följa samma begränsningar.

Hobbyverksamhet i grupp för barn och ungdomar under 12 år kan fortsätta enligt övervägande. Verksamhet för 12–17-åringar kan fortsätta enligt särskilt övervägande. Om hobbyverksamheten inte avbryts ska instruktionerna från social- och hälsovårdsministeriet uppmärksammas om att det de facto ska vara möjligt för deltagare och barns ledsagare att undvika nära kontakt med varandra. Kommunerna fattar de slutgiltiga besluten om att fortsätta hobbyverksamheten i grupp för barn och ungdomar.

Ordnande av undervisning: Gymnasier, yrkesskolor, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet (för över 15-åringars del), yrkeshögskolor och universitet övergår till distansundervisning i enlighet med kommunala beslut.

Rekommendation för distansarbete och användning av munskydd på arbetsplatser: Det rekommenderas att arbetsgivare ordnar distansarbete i alla arbetsuppgifter där det också tillfälligt är möjligt. Ifall distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetsgivaren instruerar att använda munskydd i alla arbetsutrymmen, även om det är möjligt att hålla avstånd. På arbetsplatser bör måltider och kaffepauser delas upp.

Se alla regionala rekommendationer och begränsningar för Nyland.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.