Gå till huvudinnehåll

Artikel Publicerad 31.5.2022 10.27

Hälsobyn erbjuder digitala vårdtjänster på svenska

Nyckelord:
  • Husari
  • Hälsöbyn
  • digitala tjänster

Den digitala vårdtjänsten Hälsobyn, som är den svenska versionen av Terveyskylä, erbjuder pålitlig hälsoinformation och stöd för såväl patienter som vårdpersonal. Tjänsten består av virtuella hus med olika teman kring hälsa och sjukdom.

Projektplanerare Anna Eriksson

Projektplanerare Anna Eriksson hoppas att fler svenskspråkiga hittar till Hälsobyn.fi.

Arbetet med att översätta allt material i tjänsten till svenska är i full gång och projektplanerare Anna Erikssons mål är att alla 33 hus åtminstone delvis ska ha innehåll på svenska innan året är slut.

Att översätta det digra materialet i webbtjänsten på omkring 10 000 sidor till svenska är inget litet arbete. Just nu är cirka 45 procent av materialet, eller 23 hus, helt eller delvis översatta till svenska och Erikssons jobb är att koordinera översättningsarbetet. Till hennes arbete hör också att utveckla en fungerande modell för hur översättningsarbetet ska skötas i framtiden, eftersom innehållet i tjänsten hela tiden lever och utvecklas.

”För tillfället använder vi olika översättningsbyråer men jag undersöker också olika alternativ för maskinell översättning. Problemet är att utöver översättningen behöver allt innehåll också faktagranskas innan publicering, och arbetet stannar lätt upp ifall vi inte har någon som kan eller hinner sköta faktagranskningen. Det är nyckeln till det här låset jag behöver hitta,” förklarar Eriksson.

2,2 miljoner besök ifjol

Förra året hade Hälsobyn 2,2 miljoner besök, vilket är snäppet under 12 procent av besöken i Terveyskylä, som uppgick till 19,3 miljoner.

”Enligt vår statistik har Hälsobyn ett väldigt stort besöksantal från Sverige, vilket tyder på att den upplevs innehålla relevant information. Målsättningen är förstås att alla med svenska som modersmål också i Finland skulle hitta tjänsten”, säger Eriksson. 

Ett av husen – Jourhuset – är också översatt till engelska.

De populäraste husen i Hälsobyn ifjol sett till antalet besök var Kvinnohuset (27 procent av besöken), Huset för ögonsjukdomar (16,5 procent) samt Diabeteshuset (12 procent).

”Hittills i år har Diabeteshuset och rubrikerna Konstaterande av diabetes samt Normalt blodsocker för diabetes varit populärast. På andra plats kommer Hur diagnostiseras njursjukdom och på tredje plats Information om barns syn och vanliga symptom i ögonen.”

Eventuellt framtida samarbete med välfärdsområdena

Eftersom innehållet i Hälsobyn är producerat i samarbete med experter inom social- och hälsovården samt med erfarenhetsexperter är informationen pålitlig för användarna. 

”Tanken är inte att ersätta ett läkarbesök eller ställa diagnoser, men att informationen ska vara till hjälp då man behöver råd och tips om vart man ska vända sig. Via Hälsobyn kan man också få kamratstöd till exempel om en närstående insjuknar i någon allvarlig sjukdom.”

Eriksson ser också möjligheter för Hälsobyn att i framtiden integreras med välfärdsområdenas tjänster.

”Vissa välfärdsområden har eventuellt specifika tjänster som de vill erbjuda den svenskspråkiga befolkningen, och då kunde Hälsobyn fungera som en plattform.”

Text: Nina Colliander-Nyman
Bild: Matti Snellman

Husari 2/2022

Feedback

Hittade du vad du sökte?