Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 17.12.2021 17.06

Full kapacitet för coronavirusprovtagning på HUS – hemtest rekommenderas för personer som fått två vaccindoser

Nyckelord:
  • corona
  • koronatestaus
  • coronavirus

Antalet personer som söker sig till coronavirustest har ökat inom HUS område och det är svårt att hitta lediga tider för samma dag. Under de senaste dagarna har över 10 000 tester gjorts per dag.

Testningskriterierna för HUS område uppdaterades i september. Dessa krieterier gäller fortfarande. Personer över 12 år ska söka sig till test om personens vaccinationsskydd är bristfälligt, personen hör till en riskgrupp, arbetar inom social- och hälsovården eller har exponerats för coronavirus. För övriga rekommenderas hemtest och att stanna hemma tills symtomen minskat.

Epidemin håller på att accelerera inom HUS område. Under de senaste dagarna har det konstaterats cirka 1000 infektioner per dag.

“I takt med att antalet fall ökar är det viktigt att de vars identifiering och smittspårning har störst betydelse, med tanke på deras vård och begränsning av hur smitta framskrider, söker sig till test inom hälsovården”, säger överläkare Asko Järvinen.

Personer under 12 år testas i regel endast om barnet har symtom och man vet att barnet exponerats för ett bekräftat coronafall under de två föregående veckorna. Man ska söka sig till test i enlighet med anvisningarna från kommunens enhet för smittsamma sjukdomar.

HUS har konkurrensutsatt coronavirusprovtagningen för 2022. Tjänsteproducenterna svarar för i genomsnitt 5000 provtagningar per dygn. HUS Diagnostikcentrum producerar dessutom provtagningstjänster vid sina egna verksamhetsställen.

Kriterier för coronatest inom HUS område.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.