Gå till huvudinnehåll

Artikel Publicerad 20.9.2022 08.17

Från praktik till sommarjobb – Helmi och Aleksi är nöjda med sin arbetserfarenhet

Nyckelord:
  • sjukskötare
  • undervisning
  • Gastrocentrum

Varje år genomför över 7 000 studerande vid yrkeshögskolor, andra stadiet och medicinska fakulteten praktik vid HUS sjukhus. Undervisningen är en av universitetssjukhusets viktigaste uppgifter efter patientvården. HUS vill att praktikanterna ska lära sig och trivas eftersom man vill att de ska arbeta inom HUS efter examen.

Kolme henkilöä sohvalla, kahdella sairaanhoitajan asut.

Kliinisk lärare Leena Timonen och sjuksköterstuderande Aleksi Abdillahi och Helmi Koivisto.

”De som kommer till praktiken är energiska, de har nya synpunkter och de är ivriga att delta i och utveckla arbetssätten och arbetskulturen ur sin synvinkel”, säger Leena Timonen, som är en av HUS tretton kliniska lärare inom vårdarbete.

Under läsåret inleds varje arbetsvecka med att praktikanterna vid Gastrocentrum och Cancercentrum tas emot i entrén vid Mejlans tornsjukhus.

Intresset för att lära sig krävande vårdåtgärder lockade till Mejlans

Praktikplatser vid HUS är eftertraktade. När yrkeshögskolornas praktikansökningssystem Jolli öppnar nya praktikansökningar har de platser som HUS erbjuder fyllts framför näsan på många studeranden på några minuter,

”Under vintern fick jag en fem veckors praktik på kärlskirurgiska vårdavdelningen M12. Jag beslöt reden i början att jag skulle fråga om sommarjobb här. Jag rekryterade mig själv för att jag gillade avdelningen så mycket och upplevde att jag fick mycket yrkeskompetens här”, berättar Aleksi Abdillahi, 21, som studerar till sjukskötare vid Metropolia.

Helmi Koivisto, 26, som utexaminerades till sjukskötare från yrkeshögskolan Diakonia fick en inbjudan till intervju redan innan hennes praktik på polikliniken för endokrinologi och metabolism vid HUS Gastrocentrum hade börjat.

”Det var ett val och jag beslöt mig för att komma hit till Mejlans tornsjukhus M12, eftersom jag ville lära mig om krävande sårvård och annan vård av kirurgiska patienter”, berättar Koivisto.

Satsningen på studerande syns i responsen

Universitetssjukhusets uppgift är undervisning, vid sidan av patientvård och vetenskaplig forskning. Årligen genomför över 5 000 studerande på yrkeshögskolenivå och andra stadiet och över 2 000 studerande inom den grundläggande och yrkesinriktade påbyggnadsutbildningen i medicin sin praktik på HUS.

”Praktikanterna är våra blivande kollegor. Därför är det så viktigt för oss att satsa på studiehandledningen och kontinuerligt utveckla den”, säger Timonen.

Kliniska lärare, ledningen för vårdarbetet, studerandeansvariga och studiehandledare har arbetat långsiktigt för att de studerande ska få den bästa möjliga kunskapen om krävande specialiserad sjukvård.

”Vårt viktigaste utvecklingsverktyg är studeranderesponsenkäten, med vilken man följer upp och mäter kvaliteten på den handledning de studerande får. Praktikanterna ombeds bland annat bedöma arbetsenhetens atmosfär och handledningsförhållande. Responsen behandlas vid enheterna och man tar tag i alla utvecklingsobjekt. Detta syns i att medeltalet för responsen är en jämnt stigande kurva”, säger Timonen.

På HUS har man sedan 2007 samlat in respons om studiehandledningen från studerande på yrkeshögskolenivå och på andra stadiet.

På en bra praktikplats vågar man fråga

Abdillahi och Koivisto är nöjda med det de lärt sig på kärlkirurgiska avdelningen. Som studerande som bor i den dyra huvudstadsregionen var sommarjobbet inom den egna branschen välkommet.

”Här på avdelningen deltar alla anställda, oavsett om de är studiehandledare eller inte, i handledningen av den studerande och är mycket motiverande att hjälpa och undervisa. Uppmuntran skapar en trygg miljö och man är inte rädd för att fråga eller visa sin egen okunnighet. Det är mycket viktigt”, beskriver Abdillahi.

Även Koivisto upplever sig ha fått bra handledning. Det krävande arbetet i Mejlans i samband med tidigare praktik gav också så pass mycket säkerhet gällande den egna kompetensen att då Koivisto erbjöds att genomföra den sista praktikperioden som avlönad arbetstagare så gick han med på det.

”I början av sommarjobbet deltog jag i en månads utbildning i intravenösa läkemedel som nu testades för första gången på HUS. Det gav mig trygghet som arbetstagare efter sommaren”, berättar Koivisto.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.