Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 5.8.2021 11.53

Forskningsrön talar för coronavaccination av gravida

Nyckelord:
  • förlossning
  • graviditet
  • corona

Färska forskningsrön visar att deltamutationen av coronaviruset orsakar gravida kvinnor en medelsvår till svår sjukdom oftare än hos den övriga befolkningen.

Enligt den senaste informationen från Storbritannien kan en sjukdom som orsakas av deltamutationen av coronaviruset orsaka gravida svårare symtom än tidigare virusmutationer. Sjukdom orsakad av coronavirus hos gravida kan också öka risken för förtida förlossning.  
 
”När de infektioner som orsakas av deltavarianten har börjat öka, har vi upptäckt tecken på att sjukdomen aktiveras också bland gravida inom HUS område”, berättar Seppo Heinonen, direktör för kvinnosjukdomar och förlossningar vid HUS. 
 
I Storbritannien har över 50 000 gravida mammor redan hunnit få det första coronavaccinet och cirka 20 000 boostervaccinet. Enligt studien verkar vaccinet vara effektivt och har minskat de måttliga eller svåra sjukdomsformerna hos gravida. Det har blivit svårare att skydda sig mot coronaviruset på annat sätt än genom att ta vaccinet på grund av deltavariantens stora smittsamhet. 
 
”I Storbritannien rekommenderas det nu starkt att gravida kvinnor ska ta coronavaccin.” Forskningsrön talar för att det lönar sig för gravida att utan dröjsmål ta vaccinet också i Finland, eftersom en kraftig ökning av deltavarianten i vår befolkning är aktuell just nu. Det har konstaterats att antikroppar mot vaccinet överförs från modern till fostret, varvid de också kan skydda ett nyfött barn.” 
 
En gravid kan välja att ta coronavaccin i vilket skede av graviditeten som helst. Den andra dosen i serien av coronavaccinationer som påbörjats före graviditeten kan också tas under graviditeten. Graviditetsförsök eller fertilitetsbehandlingar behöver inte heller skjutas upp på grund av coronavaccination. Det lönar sig också för andra familjemedlemmar att ta coronavaccin då turen kommer. 

För mera information 

Intervjuförfrågningar 

HUS medietjänst 

 

 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.