Gå till huvudinnehåll

Artikel Publicerad 2.2.2023 14.57

Forskaren Anniina Färkkilä vill avslöja äggstockscancerns hemligheter

Nyckelord:
  • äggstockscancer
  • Forskning om kvinnosjukdomar

Många framsteg kommer snart att tas i behandlingen av äggstockscancer.

Tutkija Anniina Färkkilä tekee töitä laboratoriossa.

Äggstockscancer är en svår fiende. Den omvandlar sig och vet hur den ska gömma sig. När tumörer kan klassificeras i olika grupper då det gäller till exempel bröstcancer, finns det fortfarande många olösta mysterier kring äggstockscancer.

Anniina Färkkilä, docent och klinisk forskare, har beslutat reda ut dessa hemligheter. Färkkilä har ägnat mycket tid åt att studera äggstockscancer under sin karriär, som exempel kan nämnas kombinationsbehandlingar och genetisk testning av äggstockscancer. Utöver forskning arbetar Färkkilä också med gynekologiska cancerpatienter vid HUS.

“Det som fascinerar mig med äggstockscancer är dess mångfald. Varje patient är en individ.”

Mer personlig behandling

För närvarande återkommer sjukdomen hos över hälften av äggstockscancerpatienterna. Äggstockscancerns förmåga att dölja sig för immunsystemet orsakar huvudbry för forskarna.

Traditionella vårdformer rår inte på varje sjukdom. Man har dock kunnat påvisa att vissa patienter gagnas av att man kan identifiera cancern korrekt. Färkkilä hoppas att forskningen bidrar till att man kan behandla patienterna mer individuellt än för närvarande.

“Jag är intresserad av hur celler interagerar med varandra. Man har inte kunnat studera det tidigare, men med modern teknik är det möjligt.”

Interaktionen mellan celler kan vara olika i varje tumör. Ett viktigt framsteg jämfört med tidigare är att med dagens teknik kan cellernas interaktion och läkemedelskänslighet studeras även i celler som isolerats från tumören med exakthet på encellsnivå.

Tutkija Anniina Färkkilä ja tutkija Matilda Salko.
Forskaren Anniina Färkkilä jobbar tillsammans med sin forskningsgrupp för att övervinna äggstockscancer. Till höger forskaren Matilda Salko. Bilder: Mikko Hinkkanen

Var är vi unika?

Forskningen skulle dock inte vara möjlig utan finansiering. I höstas fick Färkkiläs forskningsgrupp betydande EU-finansiering för translationell forskning i  äggstockscancer.

Det har dock inte varit lätt att få finansiering och det har krävt långsiktigt arbete. En viktig period med tanke på lärande och nätverkande var postdoc-perioden vid Harvard efter doktorsexamen.

Enligt Färkkilä bör varje forskare fundera på vad den egna specialkompetensen är och vad forskningsgruppen är bäst på i världen.

“När man är med i den internationella konkurrensen är det viktigt att lyfta fram det som är unikt hos oss. Man måste kunna skaka av sig den finländska pessimismen och anspråkslösheten.”

Med hjälp av femårig finansiering kan man anställa fyra nya forskare i forskningsgruppen, täcka forskningskostnaderna och köpa utrustning som behövs i forskningen.

Forskningen går framåt ett steg i taget. År 2019 grundade Färkkilä ett eget laboratorium för sin forskningsgrupp. Nu pågår en unik cancerforskning av toppkvalitet på internationell nivå. Enligt Färkkilä har kontakten med HUS haft en nyckelroll så att de har fått de prover som behövs för forskningen. Ett stort tack för detta går till patienter, gynekologiska onkologer vid HUS och Kvinnoklinikens sjukskötare.

Varje år insjuknar 500 finländare i äggstockscancer. Den har den sämsta prognosen av de gynekologiska cancerformerna. Sjukdomen är lömsk, men lyckligtvis är forskaren en stor optimist.

“Vi blir bättre hela tiden. Det finns hopp.”

Vem?

Anniina Färkkilä

Docent, klinisk forskare
Ledare för forskningsgruppen i forskningsprogrammet för systemonkologi vid Helsingfors universitet
Specialistläkare i förlossningar och kvinnosjukdomar vid HUS
Finlands Gynekologförenings Seth Wichmannpris 2018
Finlands Cancerinstituts Eero Sakselapris 2022

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.