Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 9.2.2022 09.34

Forskare hittade en ny hiv-variant som snabbare leder till aids

Nyckelord:
  • aids
  • hiv
  • forskning

Den internationella forskningsgruppen har identifierat en ny variant, VB, av hiv-viruset, som smittar lättare och vars utveckling från hiv-infektion till aids-fas är hälften kortare än vid andra hiv-virus. Hiv-medicineringen har lika stor effekt på VB-varianten som på andra stammar av hiv-viruset.

Forskarna vid HUS linje för infektionssjukdomar och Helsingfors universitet deltar i en internationell studie där den nya varianten VB av hiv-viruset identifierades. Den upptäckta varianten har en högre sjukdomsalstrande förmåga, dvs. virulens, än andra kända hiv -virus. De som bär på en VB-variant har 3,5-5,5 gånger mer hiv-virus i blodet än andra som har en hiv-infektion, och varianten smittar lättare. Tiden för utveckling av hiv-infektion till aids-fas är hälften kortare. Hiv-medicineringen har lika stor effekt på VB-varianten som på andra stammar av hiv-viruset. 

En tidigt konstaterad hiv-infektion och att tidigt inleda medicinering förhindrar immunologiska skador  

Som forskningsmaterial samlades prover från smittkedjor från olika länder, där man noggrant hade kunnat beskriva de spridande hiv-stammarnas inverkan på sjukdomsförloppet för hiv-positiva, och därmed jämföra hur skillnaderna mellan olika stammar och virusstammar påverkar hiv-infektionens sjukdomsförlopp.  

Nästan alla personer med hiv-infektion orsakad av VB-varianten man känner till, 109 personer, härstammar från Nederländerna. VB-varianten utvecklades på 1990-talet i Nederländerna trots hiv-medicinering. Utvecklingen av varianten var inte förknippad med hiv-medicinering. 

Det har tidigare antagits att genmutationer av hiv påverkar dess sjukdomsalstrande förmåga. Ny forskning bekräftar detta antagande.  

Fynden i studien belyser att en hiv-infektion som konstaterats i ett tidigt skede och en tidig inledning av hiv-medicinering förhindrar att sjukdomen orsakar immunologiska skador hos den smittade personen. Även WHO rekommenderar ett sådant tillvägagångssätt. Tidig inledning av hiv-medicinering förhindrar också att hiv-infektionen sprids, eftersom hiv som medicineras inte smittar. Forskningsresultaten kan vara till nytta vid utvecklingen av hiv-läkemedel som fungerar med nya mekanismer.  

Studiens huvudforskare är från England, Nederländerna och Frankrike. HUS forskare inbjöds att delta i forskningsgruppen, eftersom tidpunkten för hiv-infektioner som spridits bland drogmissbrukare i huvudstadsregionen vid millennieskiftet och deras inverkan på sjukdomsförloppet har dokumenterats mycket noggrant enligt internationella mått. 

Forskningsartikeln "A highly virulent variant of HIV-1 circulating in the Netherlands" 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.