Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 9.2.2022 09.34

Forskare hittade en ny hiv-variant som snabbare leder till aids

Nyckelord:
  • aids
  • hiv
  • forskning

Den internationella forskningsgruppen har identifierat en ny variant, VB, av hiv-viruset, som smittar lättare och vars utveckling från hiv-infektion till aids-fas är hälften kortare än vid andra hiv-virus. Hiv-medicineringen har lika stor effekt på VB-varianten som på andra stammar av hiv-viruset.

Forskarna vid HUS linje för infektionssjukdomar och Helsingfors universitet deltar i en internationell studie där den nya varianten VB av hiv-viruset identifierades. Den upptäckta varianten har en högre sjukdomsalstrande förmåga, dvs. virulens, än andra kända hiv -virus. De som bär på en VB-variant har 3,5-5,5 gånger mer hiv-virus i blodet än andra som har en hiv-infektion, och varianten smittar lättare. Tiden för utveckling av hiv-infektion till aids-fas är hälften kortare. Hiv-medicineringen har lika stor effekt på VB-varianten som på andra stammar av hiv-viruset. 

En tidigt konstaterad hiv-infektion och att tidigt inleda medicinering förhindrar immunologiska skador  

Som forskningsmaterial samlades prover från smittkedjor från olika länder, där man noggrant hade kunnat beskriva de spridande hiv-stammarnas inverkan på sjukdomsförloppet för hiv-positiva, och därmed jämföra hur skillnaderna mellan olika stammar och virusstammar påverkar hiv-infektionens sjukdomsförlopp.  

Nästan alla personer med hiv-infektion orsakad av VB-varianten man känner till, 109 personer, härstammar från Nederländerna. VB-varianten utvecklades på 1990-talet i Nederländerna trots hiv-medicinering. Utvecklingen av varianten var inte förknippad med hiv-medicinering. 

Det har tidigare antagits att genmutationer av hiv påverkar dess sjukdomsalstrande förmåga. Ny forskning bekräftar detta antagande.  

Fynden i studien belyser att en hiv-infektion som konstaterats i ett tidigt skede och en tidig inledning av hiv-medicinering förhindrar att sjukdomen orsakar immunologiska skador hos den smittade personen. Även WHO rekommenderar ett sådant tillvägagångssätt. Tidig inledning av hiv-medicinering förhindrar också att hiv-infektionen sprids, eftersom hiv som medicineras inte smittar. Forskningsresultaten kan vara till nytta vid utvecklingen av hiv-läkemedel som fungerar med nya mekanismer.  

Studiens huvudforskare är från England, Nederländerna och Frankrike. HUS forskare inbjöds att delta i forskningsgruppen, eftersom tidpunkten för hiv-infektioner som spridits bland drogmissbrukare i huvudstadsregionen vid millennieskiftet och deras inverkan på sjukdomsförloppet har dokumenterats mycket noggrant enligt internationella mått. 

Forskningsartikeln "A highly virulent variant of HIV-1 circulating in the Netherlands" 

Feedback

Hittade du vad du sökte?