Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 19.4.2022 14.12

Förlossningsverksamheten vid Lojo och Hyvinge sjukhus stängs temporärt

Nyckelord:
  • Esbo sjukhus
  • Hyvinge sjukhus
  • Lojo sjukhus

HUS stänger temporärt förlossningsverksamheten vid Lojo och Hyvinge sjukhus på grund av otillräcklig personal. Under stängningen ska föderskorna söka sig till Esbo sjukhus och Kvinnokliniken i Helsingfors.

HUS stänger temporärt förlossningsverksamheten vid Lojo och Hyvinge sjukhus.  Orsaken till stängningen är det otillräckliga skyddsarbetet under vårdarorganisationernas strejk.

Från och med 19.4.2022 kl. 13 tas inte nya föderskor in till Lojo och Hyvinge sjukhus.  Stängningen påverkar inte de föderskor som redan är på avdelningarna eller sjukhusets övriga verksamhet.

Föderskorna ska under stängningen söka sig till Esbo sjukhus eller Kvinnokliniken i Helsingfors. Före föderskorna åker in för att föda ska de ringa förlossningssjukhuset.

Stängningen träder i kraft omedelbart och dess giltighet bedöms fortlöpande under strejken.

Vårdarorganisationerna Tehy och SuPers andra strejk som börjar 20.4 kl. 6.00 inverkar på vården av patienter som behöver jour- och brådskande vård vid flera av HUS sjukhus och enheter.  Vi informerar mera om detta under dagen då planerna bekräftats.

Telefonnummer för föderskor

Esbo sjukhus

  • Samtal före föderskan åker in för att föda tfn 09 471 82111

Kvinnokliniken

  • Samtal före föderskan åker in för att föda tfn 09 471 73488
  • Igångsättning av förlossning 050 428 6842

 

Mer information om HUS tjänster under strejken på adressen hus.fi/sv/strejk

Feedback

Hittade du vad du sökte?