Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 19.8.2022 15.04

Förhandsmeddelande: Samkommunen HNS styrelsemöte 22.8.2022

Nyckelord:
  • styrelsen
  • HUS

HUS styrelse sammanträder måndagen den 22.8.2022 kl. 8.30. Mötets föredragningslista är publicerad på HUS webbplats.

Styrelsen behandlar vid sitt möte samkommunens verksamhet och ekonomi under de första sex månaderna 2022. Enligt ekonomirapporten underskred verksamhetsutgifterna budgeten i januari-juni med 4,2% (59,6 miljoner euro) och minskade med 3,1% (44,0 miljoner euro) jämfört med året innan. 

Antalet elektiva remisser för planerad icke-brådskande vård (178 440) ökade med 5,6 % jämfört med året innan. Tillgången till vård försämrades dock jämfört med föregående år, eftersom antalet patienter som väntar på avdelningsvård ökade med 25,9 % och antalet patienter som väntar längre än 6 månader ökade med 79,6 % jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. 

HUS ekonomiska situation är mycket svår och enligt prognosen för 2022 kommer hela året att uppvisa ett betydande underskott. HUS har ett sparprogram för att balansera den ekonomiska situationen, men det kommer endast delvis att minska underskottet under året.

Länk till mötets föredragningslista på webbplatsen

Mötets beslutsmeddelande publiceras på webbplatsen efter mötet. 

Feedback

Hittade du vad du sökte?