Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 16.9.2022 13.02

Förhandsmeddelande: Samkommunen HNS styrelsemöte 19.9.2022

Nyckelord:
  • styrelsen
  • HUS
  • social- och hälsovårdsreformen

HUS styrelse sammanträder måndagen den 19.9.2022 kl. 8.30. Mötets föredragningslista är publicerad på HUS webbplats.

Det föreslås att styrelsen fattar beslut gällande den nya organisationsstrukturen för HUS-sammanslutningen, som avses träda i kraft 1.1.2023.

När välfärdsområdena inleder sin verksamhet i början av 2023 upphör verksamheten inom HUS sjukvårdsdistrikt i sin nuvarande form. HUS förnyar sin egen organisation, så att den även i fortsättningen ska kunna fungera effektivt tillsammans med välfärdsområdena i Nyland och Helsingfors stad samt Södra Finlands samarbetsområde.

Den organisationsstruktur som föreslås för samkommunens styrelse följer den nya HUS-sammanslutningens förvaltningsstadga, som sammanslutningens stämma godkände 7.7.2022. Enligt förslaget skulle HUS-sammanslutningen i fortsättningen utgöras av sex resultatområden för kärntjänsterna inom den specialiserade sjukvården och ett resultatområde för koncerntjänsterna. En ny funktion för resultatområdet för koncerntjänster skulle vara en centraliserad enhet för hantering av kundrelationer, som ska säkerställa samarbetsmodellerna för välfärdsområdena i Nyland och Helsingfors stad, samarbetsområdet för övriga Södra Finland och även i fråga om riksomfattande kundrelationer.

För styrelsen föreslås bland annat att direktörsuppgifterna för de nya kärntjänsternas resultatområden samt tjänsten som kundrelationsdirektör ska lediganslås internt.

Länk till mötets föredragningslista på webbplatsen.

Mötets beslutsmeddelande publiceras på webbplatsen efter mötet.

Feedback

Hittade du vad du sökte?