Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 4.7.2022 14.06

Förhandsmeddelande: HUS-sammanslutningens första stämma 7.7.2022

Nyckelord:
  • HUS
  • yhtymäkokous
  • social- och hälsovårdsreformen

HUS-sammanslutningens stämma sammanträder torsdagen den 7.7.2022 kl. 10 i Biomedicum, sal 2, Haartmansgatan 8, Helsingfors. Mötets föredragningslista är publicerad på HUS webbplats.

Stämman är offentlig och länken till mötets direkta webbsändning finns på HUS webbplats ”Tillsammans mot ett nytt HUS”.

I anslutning till reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet upphör samkommunens verksamhet vid utgången av detta år. HUS omvandlas till HUS-sammanslutningen, som inleder sin verksamhet 1.1.2023. Välfärdsområdena i Nyland och Helsingfors stad godkände HUS-sammanslutningens grundavtal 28.4.2022 och därmed grundades HUS-sammanslutningen.

På föredragningslistan för stämman som sammanträder för första gången står flera grundläggande val i anslutning till den kommande förvaltningen. Till dessa hör godkännandet av förvaltningsstadgan för HUS-sammanslutningen, val av medlemmar i sammanslutningens styrelse samt val av medlemmar i två nämnder. För att säkerställa beredningen av inledandet av HUS-sammanslutningens verksamhet, väljs också för övergångsperioden en verkställande direktör och en utvärderingsdirektör, båda fram till utgången av 2022. Vid mötet fattas dessutom beslut om HUS-sammanslutningens budgetram för 2023.

Länk till mötets föredragningslista på webbplatsen

Det justerade mötesprotokollet publiceras på HUS webbplats då det färdigställts.

Feedback

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.