Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 4.7.2022 14.06

Förhandsmeddelande: HUS-sammanslutningens första stämma 7.7.2022

Nyckelord:
  • HUS
  • yhtymäkokous
  • social- och hälsovårdsreformen

HUS-sammanslutningens stämma sammanträder torsdagen den 7.7.2022 kl. 10 i Biomedicum, sal 2, Haartmansgatan 8, Helsingfors. Mötets föredragningslista är publicerad på HUS webbplats.

Stämman är offentlig och länken till mötets direkta webbsändning finns på HUS webbplats ”Tillsammans mot ett nytt HUS”.

I anslutning till reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet upphör samkommunens verksamhet vid utgången av detta år. HUS omvandlas till HUS-sammanslutningen, som inleder sin verksamhet 1.1.2023. Välfärdsområdena i Nyland och Helsingfors stad godkände HUS-sammanslutningens grundavtal 28.4.2022 och därmed grundades HUS-sammanslutningen.

På föredragningslistan för stämman som sammanträder för första gången står flera grundläggande val i anslutning till den kommande förvaltningen. Till dessa hör godkännandet av förvaltningsstadgan för HUS-sammanslutningen, val av medlemmar i sammanslutningens styrelse samt val av medlemmar i två nämnder. För att säkerställa beredningen av inledandet av HUS-sammanslutningens verksamhet, väljs också för övergångsperioden en verkställande direktör och en utvärderingsdirektör, båda fram till utgången av 2022. Vid mötet fattas dessutom beslut om HUS-sammanslutningens budgetram för 2023.

Länk till mötets föredragningslista på webbplatsen

Det justerade mötesprotokollet publiceras på HUS webbplats då det färdigställts.