Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 2.6.2022 09.21

Förekomsten av coronavirus bland befolkningen kan utredas med antikroppsundersökningar av patienters serum

Nyckelord:
  • HUS Diagnostikcentrum
  • Diagnostiikkakeskuksen tieteellinen tutkimus

HUS Diagnostikcentrums provmaterial och antikroppsmetoder kan utöver patientdiagnostik även utnyttjas för mer omfattande epidemiologiska utredningar på befolkningsnivå.

_IK_6781.jpg

Osastonylilääkäri Satu Kurkela, osastonylilääkäri Hanna Jarva ja erikoistuva lääkäri Maarit Ahava valmistautumassa satunnaisotantaan laboratorion seeruminäytteistä tutkimusta varten. Kuva: Mikko Hinkkanen, HUS

På basis av en undersökning som gjordes vid HUS Diagnostikcentrums laboratorium för virologi och immunologi upptäckte man att omikronvarianten spred sig snabbt i samband med att den uppkom förra vintern, särskilt bland personer under 30 år.

Som material för undersökningen användes överskott av blodprov från hiv-tester inom HUS. Forskarna valde slumpmässigt ut hundra blodprov en gång i veckan. I proverna letade man efter två antikroppar mot coronaviruset, N-antikroppar och S-antikroppar. N-antikroppar vittnar om att personen har haft corona, S-antikroppar om att personen antingen har haft corona eller fått vaccin.

Undersökningen behandlar sexton veckor under perioden 15.11.2021–6.3.2022. Omikronvarianten observerades för första gången i Finland den 29 november 2021.

Under de första fem veckorna (46–50/2021) förekom N-antikroppar som vittnade om coronavirus i sammanlagt 5,2 procent av proverna. Under de sista fem veckorna (5–9/2022) förekom de i sammanlagt 28,2 procent av proverna. Det skedde alltså en snabb ökning under de sexton veckorna. Andelen ökade särskilt mycket bland personer under 30 år.

"Det är möjligt att observationen har att göra med att det i denna åldersgrupp har förekommit fler sociala kontakter under undersökningsperioden än i andra åldersgrupper", bedömer docent Satu Kurkela, avdelningsöverläkare.

Minst 300.000 personer infekterades

Utifrån materialet går det att dra preliminära slutsatser om hur många som under den undersökta perioden fick en coronavirusinfektion inom HUS område. 

"Siffran är minst 300.000, men uppskattningsvis var fallen betydligt fler", säger Kurkela.

Laboratoriebekräftad coronavirusinfektion konstaterades hos 230.000 personer. Det bor cirka 1,5 miljoner människor inom HUS område.

"Vid HUS Diagnostikcentrum har vi tillgång till sakkunskap och provmaterial som kan utnyttjas för patientdiagnostik men också för omfattande epidemiologiska utredningar som producerar information som stöd för beslutsfattandet i de nationella strategierna, till exempel när det är fråga om restriktioner", berättar Kurkela.

Undersökningen publicerades i tidskriften European Journal of Clinical Microbiology and Infectious diseases.

Mera information för media: 

Kontaktuppgifter till HUS medietjänst 

 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.