Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 22.3.2022 13.00

Förbudet mot utbyte av immunhämmande läkemedel upphör

Nyckelord:
  • organtransplantationer
  • organtransplantation
  • hjärttransplantation

I fortsättningen utfärdas inte längre förbud mot utbyte av immundämpande läkemedel för hjärt- och lungtransplantationspatienter. Förbudet mot utbyte tas bort för alla patienter. Synonymläkemedlen är lika trygga och effektiva som de föreskrivna immundämpande läkemedlen. Läkemedlen används av alla transplantationspatienter.

Lääkityksen valmistelua Meilahden kolmiosairaalan päiväsairaalassa.

Från HUS urval av basläkemedel avlägsnas preparaten Prograf och Advagraf som ersätts av de lika effektiva och trygga synonympreparaten Adport och Dailiport (se tabell 1).

Handelsnamn på läkemedel som innehåller Takrolimus

Tabell 1. Apoteket byter inte ut dessa preparat till andra med ett annat namn. Preparatet som är skrivet i receptet ges oberoende om det förekommer ett förbud mot utbyte.
Originalpreparat Synonympreparat
Prograf Adport
Advagraf Dailiport

I tabell 2 presenteras handelsnamnen för alla Cellcept-synonympreparat. I fortsättningen kan namnet på preparatet Cellcept bytas ut till ett annat och därför ska man vara uppmärksam. Ingen förändring av dosen är nödvändig vid bytet.

Förändringen syns särskilt för patienter som får Cellcept-behandling. Apoteken har en skyldighet att byta ut läkemedlet mot ett billigare synonympreparat om ett sådant finns tillgängligt. Alla de nämnda synonympreparaten är på vetenskaplig grund trygga och effektiva.

Enstaka patienter använder även Myfortic istället för Cellcept. Myfortic har ett utbytbart synonympreparat, Myastad.

Handelsnamnen för läkemedlen som innehåller mykefenolatmofetil

Tabell 2.
Handelsnamn
Cellcept (Roche)
Cellcept (Abacus)
Mycophenolate mofetil Accord
Mycophenolate mofetil Sandoz
Myfenax

Läkemedelstillverkaren har slutat producera läkemedlet Azamun. Det finns bara lite läkemedel kvar på apoteken men när Azamun tar slut byter apoteken ut det mot medicinering med Imurel. Läkemedlen är synonympreparat och det finns inget behov av en dosändring i samband med bytet. Sandimmun hålls kvar med samma namn.

Roche och Abacus säljer Cellcept under namnet Cellcept. Preparaten är identiska. Alla andra preparat är synonympreparat och säljs under sina egna namn. Doseringen är densamma för alla dessa läkemedel.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.