Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 25.5.2022 12.15

Finlands första fall av apkoppssmitta är mycket sannolikt

Nyckelord:
  • apinarokko

Vid HUS har det hos en vuxen manlig patient konstaterats en smitta orsakad av ett virus som tillhör orthopoxgruppen. Apkopps- och smittkoppsvirusen är orthopoxvirus. Den slutliga bekräftelsen gällande apkoppssmittan fås då sekvenseringen av provet blir klar i slutet av veckan.

Orthopoxvirussmittan bekräftades onsdagen 25.5.2022. Smittan har ägt rum på en resa till Europa. Patienten befinner sig i hemvård och har blåsor och hög feber, men annars mår han bra. Personer som haft nära kontakt med den smittade har spårats och fått anvisningar för att förhindra spridningen av smittan.  

På grund av integritetsskyddet ger inte HUS mera information om patienten än detta meddelande. 

Flera sjukdomsfall i Europa under de senaste veckorna 

Viruset som orsakar apkoppor förekommer huvudsakligen i Väst- och Centralafrika. Personer som blivit smittade har oftast varit i kontakt med vilda djur. Det har varit sällsynt att sjukdomen smittar från människa till människa.  

I Europa och Nordamerika har det under de senaste veckorna konstaterats tiotals fall av apkoppor. Smittorna har konstaterats hos personer som inte rest inom områden där apkoppor vanligtvis förekommer. I största delen av fallen misstänker man att smittorna har att göra med sex män emellan. För att smitta från en människa till en annan behöver sjukdomen ofta en mycket nära kontakt.  

Sjukdomen går vanligen över av sig själv 

En person som blivit smittad av apkoppor kan, speciellt i ansiktet, utveckla blåsliknande hudförändringar som påminner om vattkoppor. Hudförändringar kan också förekomma på andra ställen på kroppen, samt genitalområdet. Feber och en allmän sjukdomskänsla kan förekomma några dagar innan man får utslag.  

Behandlingen av apkoppor är symtomatisk och sjukdomen går normalt över inom några veckor. Allvarliga sjukdomsbilder är ändå möjliga speciellt hos dem, vilkas försvarsförmåga har försvagats på grund av annan sjukdom eller medicinsk vård.  

Tilläggsinformation

THL: Mikä on apinarokko 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.