Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 4.1.2021 11.15

FINENTRY-tjänsten handleder personer som reser till Finland under pandemin

FINENTRY.fi-tjänsten tas i bruk i Helsingfors hamnar och på Helsingfors-Vanda flygplats 7.1.2021. Med hjälp av tjänsten kan personer som planerar att resa till Finland få aktuella instruktioner och hänvisas till coronavirusprovtagning beroende på sin situation.

I FINENTRY-tjänsten kan personer som kommer till landet redan på förhand kartlägga instruktionerna för att resa till Finland, boka tid till ett coronavirustest som tas i Finland samt per sms få anvisningar för hur man tar sig till testet och få kännedom om testresultatet.

Tjänsten uppdateras enligt de finska myndigheternas anvisningar och gör det bekvämare att få aktuell information samt gör uppdateringen av informationen på flera språk smidigare. Tjänsten finns först tillgänglig på finska, svenska och engelska samt stegvis även på flera andra språk.  Tjänsten kan användas via webbläsare samt mobiltelefon och det är frivilligt och gratis att använda den.

”FINENTRY-tjänsten hänvisar till åtgärder och vid behov coronavirustest baserat på avreseland och en individuell kartläggning", berättar överläkare Asko Järvinen på HUS.

FINENTRY-tjänsten beaktar olika resenärsgrupper, till exempel finländare som återvänder från utlandet samt resenärer som ankommer till Finland för att arbeta, studera eller av någon annan orsak. Ibruktagandet av FINENTRY-tjänsten påverkar inte inresebegränsningarna för dem som kommer till landet, utan dessa övervakas av gränskontrollmyndigheterna vid gränsövergångsställena.

”Tjänsten gör att man snabbare kan uträtta sitt ärende vid gränsövergångsställena och på ankomstorten och samtidigt sparas personalresurser i hälsorådgivningen samt vid hänvisningen till coronavirusprovtagning. Tjänsten tas först i bruk 7.1.2021 i Helsingfors hamnar och på Helsingfors-Vanda flygplats men vi hoppas kunna ta den i bruk även på andra ankomstorter i Finland”, berättar förvaltningsöverläkare Teppo Heikkilä på HUS.

Fortsatta planer för FINENTRY.fi

 Tjänsten har planerats i samarbete med hälso- och säkerhetsmyndigheterna samt trafikföretagen. Tjänstens tekniska producent är Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS).

Tjänsten tas först i bruk i Nyland men vid utvecklingen av tjänsten har man även beaktat användning vid gränsövergångsställen på annat håll i Finland. Ett introduktions- och kommunikationsmaterial har producerats för de sjukvårdsdistrikt, aktörer vid gränsövergångsställen samt trafikföretag som tar i bruk tjänsten.

Utvecklingen av FINENTRY har letts av koordineringsgruppen för coronavirustestning av inresande personer och den omfattar representanter från följande instanser: HUS, Helsingfors, Vanda, THL, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Tullen, Traficom, Gränsbevakningsväsendet, Eksote och Kymsote.


Mera information
www.finentry.fi


Om begränsningar vid resor till Finland

Gränsbevakningsväsendet: Coronainfo

Gränsbevakningsväsendet:Instruktioner gällande gränsövergång

 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.