Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 9.9.2022 08.06

Ett nytt gentest som utvecklats vid HUS hjälper vid förskrivning av läkemedel

Nyckelord:
  • HUS Diagnostikcentrum
  • Diagnostiikkakeskuksen tieteellinen tutkimus

På HUS Diagnostikcentrum har man utvecklat och tagit i bruk ett nytt gentest med vilket man bättre kan utreda vilka läkemedel som passar patienten.

_IK_0764.jpg

På bilden överläkaren och professorn i farmakogenetik Mikko Niemi och bioinformatiker Sofia Khan, som deltagit i undersökningens utvecklingsarbete. Bild: Mikko Hinkkanen, HUS

Alla läkemedel lämpar sig inte för alla. För vissa läkemedel fastställer människans gener vilken effekt läkemedlet har. Innan denna typ av läkemedel ordineras till patienten kan det vara nödvändigt att göra ett gentest som hjälper läkaren att välja och dosera läkemedlet rätt.

Vid HUS Diagnostikcentrum testades tidigare alltid en gen som påverkar läkemedelsbehandlingen åt gången. Med det nya testet som togs i bruk i januari kan man samtidigt undersöka alla kliniskt betydelsefulla genvarianter i anslutning till läkemedel.

På så sätt samlas information om patienten in färdigt även för eventuella följande läkemedelsbehandlingar. Behandlingen kan också inledas snabbare när man inte behöver vänta på resultaten av ett nytt gentest. Testresultaten kan påverka såväl valet av läkemedel som storleken på läkemedelsdosen.

"Över hälften av HUS patienter får sådan medicinering där det skulle vara till nytta att beakta den genetiska variationen", berättar Mikko Niemi, professor i farmakogenetik vid Helsingfors universitet och överläkare vid HUS Diagnostikcentrum. Han ledde utvecklingen av det nya gentestet.

Testet kan redigeras om en ny undersökning kräver det

Testningen börjar med att man tar ett blodprov av patienten och från vilket man isolerar DNA. Generna i DNA analyseras med en laboratoriemetod som utvecklats vid HUS Diagnostikcentrum och med ett datorprogram som utvecklats för detta test. 

"Klienten får för närvarande resultatet inom cirka en vecka", berättar överkemist Arto Orpana vid HUS som varit med och skapat testet.

Testet utökas kontinuerligt med nya egenskaper. Det ger för närvarande information om tolv olika gener. Testet är uppbyggt så att om en medicinsk undersökning ger ny information om genernas inverkan på läkemedlens effekt kan testet ändras på motsvarande sätt.

Proverna undersöks i HUS Diagnostikcentrums Genetiska laboratorium. Ingen annan aktör i Finland gör en lika omfattande undersökning av de gener som påverkar läkemedelsbehandlingarna. Studiens särdrag är dess långt utvecklade tolkning av resultaten för att underlätta det kliniska arbetet. Undersökningen erbjuds vid HUS Diagnostikcentrum för användning i hela Finland.

Det nya gentestet producerar endast information om läkemedlens lämplighet. Det avslöjar alltså inte till exempel ärftliga sjukdomar eller andra egenskaper.

Tekniskt genomförande är av topp klass

Hittills har två tusen nya gentest gjorts vid HUS Diagnostikcentrum. Av dem har en stor del gjorts för cancerpatienter. Andra grupper har varit till exempel patienter som lider av depression, inflammatoriska tarmsjukdomar och hudsjukdomar.

Den nya forskningen som utvecklats vid HUS Diagnostikcentrum är unik internationellt sett. Testningen är nu ännu snabbare och billigare. 

"Man har lyckats få ner kostnaderna så att de är låga. Ofta är dylika test dyra", säger Niemi. "Med tanke på det tekniska genomförandet är detta ett test av toppklass."

I patientdatasystemet Apotti håller man på att bygga upp ett system som automatiskt kontrollerar resultaten av patientens gentest. För läkaren som behandlar patienten kan det föreslå till exempel en viss läkemedelsdos eller val av ett annat läkemedel. 

På internet har Hus också publicerat en Handbok om farmakogenetik (Farmakogenetiikkaopas) riktad till läkemedelsförskrivare.

Mera information för media:

Kontaktuppgifter till HUS medietjänst 

Feedback

Hittade du vad du sökte?