Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 30.9.2022 12.24

Ett förnyat dataprogram till hjälp inom HUS epilepsikirurgi

Nyckelord:
  • HUS Diagnostikcentrum
  • Diagnostiikkakeskuksen tieteellinen tutkimus
  • radiologi

En ny version av bildbehandlingsprogrammet som utvecklas vid HUS håller på att färdigställas. Programmet hjälper epilepsikirurger att orientera sig bättre inuti huvudet.

Epilepsiakirurgian tietokoneohjelman tuottamia kuvia. Vasemmalla aivokuori, sen alueita ja asennetut elektrodit. Oikealla magneettikuvaleike ja siihen yhdistettyjä elektrodeja.

Bilder producerade av programmet. Till vänster syns hjärnbarken, dess områden och de insatta elektroderna. Till höger syns ett magnetbildklipp med kopplade elektroder. Data: Wang / CC BY 4.0. doi: 10.5281/zenodo.5675459

Radiologiska enheten vid HUS Diagnostikcentrum utvecklar som bäst en ny och förbättrad version av programmet för behandling av datortomografi- och magnetbilder av epilepsipatienter som ska tas i kliniskt bruk nästa år. Programmet är till hjälp vid operationer av epilepsipatienter.

Vid HUS genomförs årligen mellan tjugo och trettio stora epilepsioperationer. De yngsta patienterna är några månader gamla.

"Ju bättre bilder vi har, desto bättre kan vi planera operationsrutterna, dvs. varifrån vi går in och vad som tas bort", berättar avdelningsöverläkare Atte Karppinen vid Neurokirurgiska kliniken vid HUS.

Före den egentliga epilepsioperationen är det möjligt att med hjälp av bildbehandlingsprogram planera var elektroderna i hjärnan kan placeras. Planen behandlas på ett epilepsikirurgiskt möte och utgående från den information som bildbehandlingsprogrammet producerar kan planen ännu ändras innan elektroderna installeras. Efter insättningen avbildas hjärnan från många håll. Därefter kan den uppmätta elektriska hjärnfunktionen analyseras med hjälp av ett bildbehandlingsprogram.

Den nya versionen av programmet ger en 3D-visualisering av hjärnans ytor och blodkärl snabbare än den tidigare versionen. Arbetsflödet försnabbas överlag avsevärt.

"Vi har hela tiden hjälpt specialforskare och fysiker som arbetar med bildbehandling att utveckla programmet mot en ännu mer noggrann och användbar version", berättar överläkare Leena Lauronen, tf professor i klinisk neurofysiologi.

Följände stek är godkännande av HUS samt Fimea-registrering

Programmet är en egen produkt, dvs. det har ursprungligen skapats vid HUS. Det hade inte varit möjligt att köpa en motsvarande produkt på marknaden. Under årens lopp har flera förbättrade versioner av programmet gjorts och dess fördelar och risker utvärderas kontinuerligt. Programmet och dess tillverkningsprocess är exempel på hur forskning och produktutveckling kombineras i HUS Diagnostiks verksamhet och gynnar vården av patienterna.

Man håller som bäst på att utverka HUS interna godkännande för programmet. HUS IT-förvaltning har ett eget certifierat kvalitetssystem för sina produkter. 

Genomförandet av programmet följs upp med granskningar, av vilka den första, granskningen av primärdata för planeringen, redan har gjorts. Specialforskare Eero Salli vid HUS Diagnostikcentrum, som utvecklat den nya versionen, berättar att målet är att den sista granskningen är planerad att göras i mars. De olika skedena i granskningen dokumenteras.

Innan det egentliga ibruktagandet testas programmet med noggrant simulerade testfall. 

När man vid HUS anser att de nödvändiga kraven har uppfyllts skickas materialet om programmet till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Fimea bekantar sig med materialet, ber eventuellt om tilläggsutredningar och beslutar om det tillåter användning av programmet.

När Fimea har registrerat det nya programmet kan programmet användas i patientarbetet, det vill säga hjälpa epilepsikirurgin.

"Vårt mål är att programmet kan användas kliniskt nästa år", berättar Salli.

Programmet grundar sig på långsiktig vetenskaplig forskning och produktutveckling som genomförts vid enheten i över tio års tid.

Övergången till det förnyade programmet kommer sannolikt att ske gradvis.

När programmet har tagits i bruk följer HUS Diagnostikcentrum användarnas erfarenheter och förbättringen av programmet fortsätter.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.