Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 17.2.2021 16.06

Epidemisituationen i Nyland förvärras - begränsningarna kan inte lindras

Nyckelord:
  • coronavirus

Coronavirusepidemin i Nyland har vänt åt det sämre hållet. De nuvarande begränsningarna behöver fortsätta fullt ut.

Antalet konstaterade coronavirusinfektioner har redan ökat inom HUS område under några veckors tid. Förra veckan konstaterades samma antal nya infektioner som under fjolårets toppveckor, dvs. över 1650. Incidenstalet har stigit till 182/100 00 invånare under de senaste två veckorna.

Inom HUS undersöks alla positiva coronavirusprover på de nya coronavirusvarianter som enligt nuvarande information spelar en stor roll när det gäller spridningen av epidemin. I största delen av proverna undersöks s.k. S-gennegativitet (SGTF). Bland de prover där SGTF konstaterades visade sekvenseringen att cirka 90 procent av dessa utgjorde virusvarianter. Under den första veckan i februari påträffades SGTF i 46 procent av de undersökta proverna. Under tidigare veckor var motsvarande siffror 31 respektive 9 procent.

"Det här betyder att virusvarianterna sprids i allt snabbare takt i Nyland. Under de senaste två månaderna har man observerat omfattande smittkedjor där så många som tiotals personer har insjuknat på kort tid. De personer som smittats av en virusvariant har i praktiken inte längre kopplingar till utlandsresor, utan de har blivit smittade i hemlandet ", berättar biträdande överläkare Eeva Ruotsalainen.

Antalet patienter som får sjukhusvård har varit stabilt inom HUS område under flera veckor. Förra veckoslutet skedde en ökning i antalet patienter. "Efter bara några dagar är det inte värt att ännu dra några slutsatser, men i kombination med att siffrorna i övrigt ökar är situationen oroväckande", säger chefsöverläkare Markku Mäkijärvi.

De nuvarande begränsningarna behövs och ytterligare begränsningar behöver övervägas

HUS uppfattning är att alla befintliga begränsningar ska förbli i kraft och att man också allvarligt ska överväga ytterligare begränsningar. "Vid mötet i Nylands regionala samordningsgrupp förra veckan föreslog vi att regionförvaltningsverket i Södra Finland fattar ett beslut där det maximala antalet personer vid offentliga tillställningar är sex i stället för de tidigare tio. En del av deltagarna ville ha mer tid på sig före beslutet. Förhoppningsvis får vi vid torsdagens möte denna vecka ett enhälligt förslag i ärendet till RFV för beslutsfattande ", berättar Mäkijärvi.