Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 29.4.2022 12.07

Enhetligt utrustade intensivvårdsambulanser i bruk i fem universitets-sjukvårdsdistrikt

Nyckelord:
  • Akuten
  • sjuktransport

Social- och hälsovårdsministeriet har finansierat intensivvårdsambulanser för transport av patienter inom fem sjukvårdsdistrikt med specialansvar. De enhetligt utrustade ambulanserna gör det lättare att transportera patienter som behöver krävande vård mellan olika områden.

Viisi ambulanssia.

(Fotograf: Eemeli Kiukkonen)

Tidigare har det inte i Finland funnits enhetlig utrustning för att transportera patienter som behöver särskilt krävande vård sjukhus emellan, utan ambulansernas utrustning har varierat.  

De fem nya enhetligt utrustade intensivvårdsambulanserna överläts den 29 april 2022 vid Profiles fabrik i Idensalmi till HUS, Norra Savolax, Norra Österbottens, Birkalands och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 

”Enhetligt planerade och utrustade ambulanser skapar en funktionsmodell som möjliggör transport av all slags patienter och är oberoende av det remitterande sjukhusets instrument- och materialresurser.” Enhetlighet möjliggör användning av ambulanser korsvis mellan olika områden”, berättar transportchef Jukka Etelä vid HUS.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.