Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 6.7.2023 14.29

Endometrios kan försämra fertiliteten redan innan sjukdomen diagnostiseras

Nyckelord:
  • endometrios
  • gynekologi
  • Forskning om kvinnosjukdomar

Kvinnor får i genomsnitt färre barn innan en endometriosdiagnos ställs än friska kontrollpersoner, framgår av HUS och Helsingfors universitets färska undersökning.

endometrioosi_tutkimus.jpg

Endometrios påverkar fertiliteten redan flera år innan den slutliga diagnosen ställs. I den färska undersökningen observerades att kvinnor redan innan kirurgiskt fastställd endometrios födde hälften färre barn jämfört med dem som senare inte konstaterats ha endometrios.

Endometrios är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar upp till 10 procent av kvinnor i fertil ålder. Sjukdomen innebär att livmoderslemhinnan också växer där den inte ska: på äggstockarna, äggledarna och till och med i tarmarna. Vanliga symptom är smärtsam menstruation och smärta vid samlag.

Det tar ofta cirka sju år att få diagnos. Numera diagnostiseras sjukdomen i allmänhet på basis av förhandsuppgifter och en klinisk undersökning.

Tidig diagnos stödjer fertiliteten

Enligt professor Oskari Heikinheimo som ledde undersökningen är en tidig diagnostisering av sjukdomen viktig också med tanke på fertiliteten.

”Läkare som på mottagningen ser kvinnor med smärtsam menstruation och kroniska höftsmärtor bör hålla i åtanke att det kan vara fråga om endometrios. De ska diskutera med patienterna hur sjukdomen påverkar fertiliteten och utan dröjsmål erbjuda lämplig behandling av endometrios”, säger Heikinheimo.

I undersökningen granskades 18 324 finländska kvinnor i åldern 15 till 49 år med kirurgiskt diagnostiserad endometrios under åren 1998–2012. De jämfördes med 35 793 kvinnor som var i samma ålder men inte hade en endometriosdiagnos.

Innan endometriosdiagnosen födde 7 363 (40 procent) kvinnor med endometrios och 23 718 (66 procent) kvinnor som inte hade endometrios en levande baby under uppföljningsperioden. Antalet barn för de kvinnor som senare fick en endometriosdiagnos var 1,93, medan antalet barn för friska kvinnor var 2,16.

I nästa undersökning granskas den kirurgiska diagnosen på endometrios för samma kvinnor och fertiliteten efter behandlingen.

”Vi hoppas att fertiliteten för kvinnorna med endometrios under denna senare period når samma nivå som de friska kontrollpersonernas.”

Tidigare har det endast funnits få uppgifter tillgängliga om antalet förlossningar bland kvinnor med endometrios och sjukdomens inverkan på fertiliteten innan diagnosen ställs.

Länk till forskningsartikeln: First live birth before surgical verification of endometriosis—a nationwide register study of 18 324 women (https://academic.oup.com/humrep)

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.