Gå till huvudinnehåll

Artikel Publicerad 12.8.2022 13.01

En sommarläkares typiska arbetsdag inom internmedicinen

Nyckelord:
  • karriärberättelse

Natalie Keltto arbetar som läkarvikarie dvs. en sommarkandidat på den internmedicinska vårdavdelningen på Pejas sjukhus vid HUS. I hennes arbetsdagar ingår patientronder, konsultationer och pappersarbete - arbetet är självständigt men hon får stöd av en seniorläkare.

Natalie Keltto hauskassa ryhmäkuvassa HUSin kollegoidensa kanssa

Natalie Keltto (andra från vänster) har redan som sommarläkare bra kommit in i läkarkåren på HUS. 

8:00 Patientronder på morgonen 

Min vanliga arbetsdag börjar klockan 8 med att sätta mig in i dagens patienter. På förmiddagen gör jag en patientrond antingen tillsammans med en seniorläkare eller ibland ensam. Just nu vårdar jag ungefär fem patienter per dag, vilket är en lämpligt lugn takt. Man lär sig inte på någon teorikurs på ett så konkret sätt hur det är bemöta patienter på riktigt – därför är det här så otroligt lärorikt. 

12:00 Lunch och utbyte av nyheter med härliga arbetskompisar. 

Vi är flera kandidater som vikarierar läkare och några amanuenser. Det finns också alltid personer som specialiserar sig och specialläkare på plats. Det har varit underbart att få känna sig som en del av läkarkåren redan nu fastän man inte ännu är utexaminerad läkare. Också de övriga yrkesgrupperna har tagit väl emot läkaren som är i början av sin läkarkarriär och här råder det en god stämning bland hela personalen. 

12:30 Pappersarbete och konsultationer på eftermiddagen

För att bli säkrare och öka min professionella självkänsla är det bra att jag svarar för pappersarbetet själv. Jag kan inte allt ännu och ingen förväntar det heller. Däremot har jag under den här sommaren insett hur viktigt det är att kunna söka information och be om hjälp. Som tur har man alltid någon i rummet bredvid eller på telefonen redo att hjälpa. 

Bonus: Sommarutbildningar för kandidater 

Introduktionen till oss kandidater begränsas inte till början av anställningen, utan har fortsatt hela sommaren. Ett par gånger i månaden har personalen på Pejas internmedicin hållit små utbildningar för oss kandidater om till exempel behandling av infektioner eller olika hjärtsjukdomar.  

Kvällar och helger: frivilliga extra jourtjänster 

Vi kandidater blev frågade om vi är intresserade att arbeta som extra jourhavande medarbetare tillsammans med en primär jourhavande läkare. Jag har gjort det några gånger, och det har varit väldigt lärorikt: jag får ta emot patienter på jouren, men jag behöver inte ännu bära ansvaret ensam. Det kunde vara intressant att också fortsätta att ha jour på hösten vid sidan om studierna! 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.