Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 17.3.2023 11.02

En sjuk mun kan leda till att du insjuknar - munhälsan inverkar på hela kroppen

Nyckelord:
  • munsjukdomar

Munsjukdomar ökar risken för eller bidrar till att många systemsjukdomar bryter ut och förvärras. Kroniska muninflammationer är ofta symtomfria.

Suun tutkimus

Tandköttssjukdomar är vanliga bland finländare. Ett speciellt bekymmer är deras rikliga förekomst redan i tidig medelålder. I åldersgruppen 30–44-åringar förekommer de hos 43 procent av kvinnor och 57 av män. En långvarig inflammation i munnen orsakar en lågintensiv inflammation i kroppen, som kan ha skadlig inverkan på allmäntillståndet. 

”En muninflammation kan sprida sig till resten av kroppen via blodomloppet, immunologiska mekanismer eller via bakteriers beståndsdelar. Inflammationen kan orsaka blodförgiftning, hjärtklaffsinfektion, inflammation av ryggradens kotor eller bölder i hjärnan, lungorna, bukhålan eller levern”, konstaterar linjedirektör för mun- och käksjukdomar, övertandläkare Hellevi Ruokonen

Muninflammation är en riskfaktor för många sjukdomar

En följd av långvarig muninflammation kan vara att en sjukdoms, t.ex. diabetes, glukoskontroll försvagas eller t.ex. att risken för arteroskleros och hjärt- samt hjärninfarkt ökar.  

Då muninflammation sprids till hjärtat m.h.a. blodomloppet, försnabbar bakterier eller deras beståndsdelar förändringar som bildar en riskfaktor för kärlsjukdomar. De kan fästa sig på artärens inre yta, som blir trång och infekteras. Då finns det risk för att insjukna i kranskärlssjukdom. 

”En långvarig muninfektion har också konstaterats stå i förbindelse till antalet lunginflammationer hos äldre. Inflammationen kan också vara en utlösande faktor för reumatism hos en person som har risk för att insjukna”, berättar specialisttandläkare Jaana Helenius-Hietala.

Kroniska muninflammationer är ofta symtomfria

Risk för munrelaterad komplikation annanstans i kroppen, t.ex. hjärtklaffsinfektion eller en böld annanstans i kroppen, förekommer speciellt hos patienter som lider av en systemsjukdom och har nedsatt immunförsvar. Oskötta muninfektioner kan ändå orsaka en livshotande risk för blodförgiftning även hos friska personer. Dessutom kan en förestående operation eller påbörjandet av cancerbehandlingar senareläggas om det i munnen finns oskötta inflammationer. 

”Det är viktigt att känna igen tecken på inflammation. Ett tecken på inflammation är blödning från tandköttet eller svullnad. En inflammation kan ge symtom i form av smärta, ökad tandrörlighet, ömhet då man biter eller att begränsat kunna öppna munnen. Kroniska muninflammationer är oftast symtomfria, därför är regelbunden munkontroll utförd av tandläkare, samt noggrann munhygien de bästa sätten att förebygga tandsjukdomar”, konstaterar Helenius-Hietala.

Smidigare samarbete genom vårdkedjor

HUS linje för mun- och käksjukdomar har i Terveysportti publicerat vårdkedjor bl.a. gällande vård av munsjukdomar hos patienter som lider av njur-, hjärt- och cancersjukdomar.
”Syftet med vårdkedjorna är att förbättra graderingen av vården mellan den specialiserade sjukvården och primärvården. Med hjälp av dessa strävar man till att förbättra samarbetet mellan olika aktörer inom munhälsovården. Vi kommer att offentliggöra nya vårdkedjor under det här året”, berättar Ruokonen. 

Titta på Suorana HUSista-infon 17.3.2023. HUS arrangerar korta informationsmöten som är öppna för alla om aktuella växlande ämnen. Information om våra informationsmöten.

Rättad mening 17.3.2023: "Ett speciellt bekymmer är deras rikliga förekomst redan i tidig medelålder. I åldersgruppen 20–44-åringar förekommer de hos 43 procent av kvinnor och 57 procent av män." Talet har korrigerats, dvs. 30-44-åringar.

Feedback

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.