Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 20.4.2021 16:59

En poliklinik för personer med långtidssymtom efter covid-19 planeras vid HUS

Nyckelord:
  • coronavirus
  • corona

HUS har gjort en preliminär bedömning och ett principiellt beslut om att inrätta en poliklinik för personer med långtidssymtom efter covid-19.

Av de länder som drabbats hårdare av coronavirusepidemin är det känt att cirka en femtedel av dem som har coronavirusinfektion fortsätter att uppleva olika symtom efter den akuta fasen. Patienter med långtidssymtom beskriver bland annat utmattning, andnöd, hjärtklappning, bröstsmärta, muskelvärk, hjärndimma, ångest och depression.

Största delen av coronavirusinfektionerna i Finland, 59 procent, har konstaterats inom HUS område. ”Det finns inga exakta uppgifter om antalet personer i vårt område som lider av långvariga symtom efter en coronavirusinfektion, men det finns ett tydligt behov av en sådan verksamhet”, säger chefsöverläkare Markku Mäkijärvi.

Målet är att inleda poliklinikens verksamhet så snart som möjligt. Den exakta tidtabellen klarnar när lokaler och multiprofessionell personal har fåtts till verksamheten. Planeringen fortsätter och samtidigt preciseras bland annat poliklinikens verksamhetsmodeller och remisskriterier. Som stöd för mottagningsverksamheten på polikliniken byggs en digital vårdväg i Hälsobyn. Polikliniken fungerar som ett nätverk. De läkare som remitterar patienter kan konsultera poliklinikens experter och de kan i sin tur vid behov konsultera experter vid HUS övriga enheter.

”Poliklinikens läkare undersöker patienterna noggrant vid det första besöket och planlägger nödvändiga diagnostiska undersökningar, nödvändiga konsultationer med specialistläkare samt gör upp en vårdplan tillsammans med patienten”, berättar överläkare Helena Liira, som har deltagit i arbetsgruppen och gjort en preliminär bedömning om poliklinikens verksamhet.

Det finns planer på att starkt koppla grundforskning från Helsingfors universitet och HUS kliniska forskning till poliklinikens verksamhet och även nätverka internationellt inom forskningen. ”Det är fråga om ett nytt medicinskt tillstånd och därför behövs omfattande forskning för att öka kunskapen”, säger Liira.

Vi informerar om poliklinikens verksamhetsprinciper och hur den inleds när planerna har preciserats.