Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 13.9.2023 10.40

En ny slags behandling där blodet syresätts utanför kroppen räddade livet på patienter som fått hjärtstillestånd – de första behandlingsresultaten är lovande

Nyckelord:
  • medicinsk forskning
  • Akuten
  • ECMO-behandling

Enligt en färsk studie som genomförts vid HUS överlevde nästan en tredjedel av de patienter som i samband med hjärtstillestånd fått blodet syresatt utanför kroppen, det vill säga ECPR-behandling och återhämtade sig neurologiskt sett bra.

Ensihoitajat ja lääkäri tarkastavat lääkäriyksikön välineistön.

Granskning av läkarenhetens utrustning på morgonen. På bilden från vänster akutvårdare på vårdnivå Jonna Kilponen, akutläkare Tuukka Puolakka och akutvårdare på vårdnivå Jami Kurki. Bild: HUS / Selma Savage

Trots en kort insatstid och effektiv avancerad hjärt-lungräddning lyckas man inom den prehospitala akutsjukvården inte alltid få i gång blodcirkulationen hos patienter med hjärtstillestånd.  ECPR (extracorporeal cardiopulmonary resuscitation) är en handlingsmodell som utvecklats för dessa situationer där patienten under hjärträddning transporteras till sjukhuset och under hjärt-lungräddningen kopplas till en ECMO (extracorporeal membrane oxygenation) -apparat som syresätter blodet och leder in det tillbaka i blodomloppet.

ECMO-apparaten som man redan länge utnyttjat inom den hjärtkirurgiska intensivvården har under de senaste åren använts på utvalda patienter som fått hjärtstillestånd och vars blodcirkulation man inte lyckas återställa med konventionell hjärt-lungräddning. Det här kallas ECPR-behandling. Behandlingen syftar till att stödja blodcirkulationen under hjärt-lungräddningen och möjliggöra behandling av orsaken till hjärtstilleståndet samt skapa förutsättningar för patientens egen blodcirkulation att återhämta sig. ECPR-behandling kan ges åt de patienter som uppfyller kriterierna och inte har några betydande underliggande sjukdomar. Vid HUS inleddes ECPR-verksamheten i januari 2016 som ett samarbete mellan Akutens linje för prehospital akutsjukvård, Hjärt- och lungcentrum samt resultatenheten Operationssalar och intensivvård.

Under 2016–2021 deltog den prehospitala akutsjukvårdens läkarenheter inom HUS område i närmare tretusen hjärt-lungräddningsförsök utanför sjukhuset. Av dessa erbjöds patienter i 73 fall till ECPR-behandling på Mejlans sjukhus. Före det fick de alla högklassig konventionell avancerad hjärt-lungräddning. Medelåldern för patienterna var 54 år och mer än 90 procent av dem var män. I merparten av fallen hade orsaken till hjärtstilleståndet fastställts till eller misstänktes vara akut kranskärlssyndrom.

Resultaten står sig i en internationell jämförelse

Patienterna anlände till sjukhuset i genomsnitt 57 minuter efter ett hjärtstillestånd och kopplades till ECMO-apparaten inom 85 minuter från hjärtstilleståndet. Sist och slutligen fick 37 det vill säga lite över hälften av kandidaterna för ECPR-behandling. Av dem klarade 11 (30 procent) hjärtstilleståndet neurologiskt sett bra. Dessutom kom blodcirkulationen i gång för åtta patienter under transporten till sjukhuset och ingen ECMO-apparat behövdes. Allt som allt uppnådde 17 (23 procent) av de patienter som erbjudits ECPR-behandling ett gynnsamt slutresultat.

ECPR patienter hör till de mest tidskritiska patientgrupperna inom den prehospitala akutsjukvården. ”Det har satsats på utbildning och träning både på fältet och vid sjukhusen och därför är det så fint att se hur bra våra resultat står sig i en internationell jämförelse”, berättar forskare, tf avdelningsläkare Tuukka Puolakka vid Akutens linje för prehospital akutsjukvård.

Enligt Puolakka ger studien en bra grund för att utveckla vården av patienter med hjärtstillestånd i fortsättningen. ”Studien visade att kandidaterna för ECPR tillhör en patientgrupp som det lönar sig att satsa på. En del av patienterna har dock inte fått ECMO-vård och å andra sidan är fördröjningen av vården hos oss längre än för utländska center”, berättar Puolakka.

Internationellt sett är ECPR en ny behandlingsform, om vilken det ännu finns knappt om forskningsdata. ”Det är mycket exceptionellt och uppmuntrande att man kan överleva och återhämta sig så bra från ett hjärtstillestånd med så här lång fördröjning”, berättar Akutens linjedirektör för prehospital akutsjukvård Markku Kuisma.

Läs forskningsartikel: Hospital-administered ECPR for out-of-hospital cardiac arrest: an observational cohort study (på engelska)

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.