Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 14.5.2024 09.29

Eksjukhuset öppnar om ett år

Nyckelord:
  • Eksjukhuset
  • ögonsjukdomar

Eksjukhuset som är under byggnad är ett sjukhus inom HUS som koncentrerar sig på behandling av ögonsjukdomar. Sjukhuset ligger i närheten av Mejlans sjukhusområde. Eksjukhuset öppnar om ett år i maj 2025.

Tammisairaalan julkisivu

Eksjukhuset som ligger mellan Paciusgatan och Zaidagatan består av tre byggnadsdelar kombinerade med förbindelsegångar. Varje byggnadsdel har sitt eget färgtema. Med hjälp av temat och färgläggningen kan personer som uträttar ärenden på sjukhuset lättare avgöra var man befinner sig i byggnaden.

Eksjukhuset kommer att samla de runt Helsingfors spridda vårdenheterna för ögonsjukdomar under samma tak. Antalet ögonpatienter har ökat märkbart under det senaste årtiondet i takt med att befolkningen åldras. De nuvarande lokalerna möjliggör varken tillräcklig tillgång till vård för patienterna eller utveckling av disciplinen ögonsjukdomar och utbildning och forskning inom den.

”Alla delområden inom den specialiserade sjukvården för ögonsjukdomar kommer att vara företrädda på Eksjukhuset. Under vardagar kommer vi att genomföra cirka 85 operationer, 130 injektioner i ögat och 150 röntgenundersökningar. Under vardagar besöker cirka 900 kunder våra polikliniker. Också en nationell jour för näthinneavlossning kommer att verka på sjukhuset under veckoslut”, säger överläkare i ögonsjukdomar Marita Uusitalo.

I Eksjukhuset byggs över 200 polikliniska mottagningsrum, 15 operationssalar och en vårdavdelning med 12 platser samt en egen enhet för instrumentvård. För undervisning byggs en föreläsningssal för 170 personer i sjukhuset och utöver detta mindre lokaler för undervisning och möten. Efter att Eksjukhuset öppnat kommer en lunchrestaurang och ett café att betjäna både personalen och besökare.

Tammisairaalan lounasravintola
Lunchrestaurangen och caféet betjänar både personalen och besökare.

Det moderna sjukhuset har planerats tillsammans med personalen

Eksjukhuset har planerats i tätt samarbete med personalen. Flera medarbetare som representerar både sjukvård och stödtjänster har aktivt deltagit i planeringen.

”Samarbetet tillsammans med våra engagerade användarrepresentanter har fungerat bra och vårdprocesserna som är under utveckling har tagits i beaktande i planerna. ”Även om coronaepidemin sammanföll med den intensivaste planeringsfasen, fortsatte planeringen och den lyckades bra också tack vare distansuppkopplingar”, säger arkitekt Tuija Ylä-Rautio som lett projektplaneringen för Eksjukhuset på HUS. 

Som utgångspunkt för planeringen fungerade behoven hos patienter med synnedsättning. I planeringen togs enkelhet och tydliga samt tillgängliga rutter för patienter i beaktande. Planerna presenterades och gicks igenom enligt ämnesområde tillsammans med erfarenhetsexperter. Lokalerna som skulle byggas i sjukhuset testades också funktionellt, tekniskt och med för ändamålet byggda modellokaler till exempel när det gällde placeringen av möbler och apparater. 

Tammisairaalan heräämö
I Eksjukhuset kommer det att finnas 11 polikliniska enheter, en jour för ögonsjukdomar, en vårdavdelning och två operationsenheter.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.