Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 22.8.2022 11.35

Efterfrågan på mentalvårdstjänster för barn och unga har ökat – det finns ett särskilt behov av tjänster med låg tröskel

Nyckelord:
  • HUS
  • lastenpsykiaria
  • ungdomspsykiatri

Psykiska störningar hos barn och unga är vanliga: Cirka 15 procent av barnen och 20–30 procent av ungdomarna lider av psykiska störningar. Förekomsten av allvarligare störningar har varit stabil redan under en längre tid men lindrigare ångest- och affektiva symtom verkar ha ökat.

Neljä nuorta ottaa ryhmäkuvan itsestään.

HUS barnpsykiatri ansvarar för den specialiserade sjukvården för barn i åldern 0–12 år och ungdomspsykiatrin för den specialiserade sjukvården för unga i åldern 13–17 år. De vanligaste psykiska störningarna hos barn är beteendestörningar, neuropsykologiska problem och störningar samt ångest. Utöver störningar förekommer det mycket reaktioner och tillfälliga symtom hos barnen som ska skiljas från störningarna.  

I ungdomen ökar incidensen av psykiska störningar jämfört med barndomen. Flera allvarliga psykiska störningar, såsom psykoser, ätstörningar och allvarliga affektiva störningar börjar vanligtvis i ungdomen. Förekomsten av ätstörningar har ökat redan under en längre tid och särskilt tydligt under de senaste två åren hos både barn och unga. 

”Det är mycket viktigt att man ingriper i psykiska störningar hos barn och unga i tid, eftersom cirka hälften av de psykiska störningarna i vuxen ålder har börjat under 18-årsåldern. Alla symtom och särskilt utmanande beteende är dock inte ett tecken på psykiska problem, och det är särskilt viktigt att se till att barnens utvecklingsbehov och individens olika utvecklingsvägar beaktas i barnens uppväxtmiljö ”, säger överläkaren i barnpsykiatri, linjedirektör Leena Repokari.  

Inom den specialiserade sjukvården har efterfrågan på mentalvårdstjänster ökat länge 
 
Inom HUS barnpsykiatri och ungdomspsykiatri vårdas årligen cirka 8 000 patienter i vardera. Andelen patienter som vårdats i åldersgruppen (6 %) har ökat betydligt inom barnpsykiatrin, men antalet patienter i åldersgruppen som vårdats inom ungdomspsykiatrin (9 %) har hållits stabilt. Ökningen av antalet patienter inom barnpsykiatrin kan förklaras med att det dolda vårdbehovet har framkommit.  

Efterfrågan på mentalvårdstjänster har också ökat inom den specialiserade sjukvården. Antalet remisser till barnpsykiatrin ökade med 140 procent åren 2011–2020 och antalet remisser till ungdomspsykiatrin med 88 procent åren 2014–2020. Antalet patienter som vårdats inom ungdomspsykiatrin har dock ökat med endast cirka 10 procent under samma tid eftersom cirka hälften av remisserna inte uppfyller kriterierna för specialiserad sjukvård. Antalet patienter som får vård i förhållande till befolkningen i ungdomsåldern har varit relativt stabilt, vilket kan återspegla den internationella upptäckten om att allvarliga mentala störningarna bland unga inte har ökat. 

Viktigt att identifiera vårdbehovet 

Inom den specialiserade sjukvården behandlas allvarligare mentala störningar. Vården av andra psykiska störningar hör till tjänsterna på basnivå, såsom hälsovårdscentralerna, familjerådgivningarna och ungdomsstationerna. Organiseringen av dessa tjänster varierar i olika områden och kommuner och motsvarar sällan behoven hos barn och unga i området. 

I och med den pågående social- och hälsovårdsreformen utvecklas mentalvårdstjänsterna och funktionerna omorganiseras för att identifieringen av psykiska störningar hos barn och unga och inledandet av vården ska ske så tidigt som möjligt. I praktiken sker detta genom att man gestaltar barnets eller den ungas helhetsbild, koordinerar den vård som behövs samt snabbt inleder evidensbaserad vård. 

Konsultationerna inom den specialiserade sjukvården utvidgas 

Inom den specialiserade sjukvården har verksamheten utvecklats målmedvetet så att den motsvarar nuvarande behov. Inom den specialiserade sjukvården håller man på att utveckla interna vårdmodeller och organisering av vården samt olika sätt att stödja primärvården i en svår situation. Det nationella projektet Terapi till frontlinjen leds av HUS och det utbildar experter på evidensbaserade vårdmetoder på basnivå samt stöder identifieringen av psykiska störningar och hänvisningen till vård. Dessutom har man inom HUS barnpsykiatri bl.a. utvecklat konsultativ verksamhet, fokuserade behandlingar såsom vårdintervention riktad mot ångest, intensiv vård i uppväxtmiljöer samt dagavdelningsvård. Inom ungdomspsykiatrin har verksamheten organiserats så att den motsvarar servicestrukturen i Nylands välfärdsområden och Helsingfors vilket underlättar samarbetet med aktörer på basnivå. Dessutom har personalen inom ungdomspsykiatrin fått omfattande utbildning i att genomföra vårdmodeller för olika störningar. Inom HUS ungdomspsykiatri skräddarsys den ungas vård individuellt och över tio olika behandlingsmodeller för psykosocial behandling används.

”Vi samarbetar direkt med skolhälsovården, social- och primärvården samt erbjuder dem bl.a. konsultationsverksamhet i realtid”, berättar överläkaren i ungdomspsykiatri, linjedirektör Laura Häkkinen. 

Se Suorana HUSista info 22.8.2022 här. HUS ordnar korta informationsmöten som är öppna för alla om aktuella varierande ämnen. Information om våra informationsmöten hittar du här. 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.