Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 4.12.2023 09.14

Dödsfall orsakade av läkemedelsbehandling sällsynta vid HUS

Nyckelord:
  • medicinsk forskning
  • Diagnostiikkakeskuksen tieteellinen tutkimus
  • Diagnostiikkakeskus

Patienterna får tillförlitlig läkemedelsbehandling vid HUS: även om läkemedlen är allt effektivare har antalet läkemedelsrelaterade dödsfall bland HUS patienter inte ökat.

Hoitaja lääkehyllyn edessä

Vid planeringen av läkemedelsbehandlingen bedöms vilket läkemedel som är till störst nytta och har minst biverkningarFoto: Mikko Hinkkanen, HUS. 

På universitetssjukhusen vårdas de svårast sjuka patienterna som ofta också har mycket tunga och belastande läkemedelsbehandlingar. Läkemedlens biverkningar kan i värsta fall vara livshotande för personer med dålig hälsa, äldre personer och personer som samtidigt får flera olika läkemedel.

Läkemedelsrelaterade dödsorsaker hos avlidna patienter vid HUS undersöktes och klassificerades nu för tredje gången enligt den internationella klassificeringen. Den utredning som nyligen publicerades i vetenskapliga tidskriften Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology behandlar läkemedelsdödsfall från 2019.

Inom HUS område vårdades nästan 600 000 patienter 2019 och på de granskade sjukhusen avled 1 236 personer, varav 65 dödsfall, det vill säga 5,3 procent, säkert eller nästan säkert visade sig vara läkemedelsrelaterade. Andelen läkemedelsrelaterade dödsfall bland alla vårdade patienter är 0,011 procent.

"Resultatet är utmärkt i internationell jämförelse. Antalet läkemedelsrelaterade dödsfall bland patienter som avlidit på sjukhus har hållits på ungefär samma nivå sedan 2000. Färre dödsfall orsakade av läkemedel än detta är svårt att uppnå", säger avdelningsöverläkare Outi Lapatto-Reiniluoto vid HUS Apotek och HUS Enhet för klinisk farmakologi.

Hälften av de läkemedelsrelaterade dödsfallen på sjukhuset, det vill säga 34, berodde på neutropeni till följd av cytostatikabehandling, där det minskade antalet leukocyter medförde en svår bakterieinfektion. Av de läkemedelsrelaterade dödsfallen orsakades 24 av antitrombotiska medel som förhindrade blodkoagulation och orsakade blödningar. Dessutom ingick 3 dödsfall på grund av antibiotika och ett dödsfall på grund av antiinflammatoriska läkemedel.

"Läkemedlen är effektivare än tidigare, men antalet dödsfall har inte ökat. Alla biverkningar kan dock inte undvikas, eftersom det inte alltid finns alternativ vid allvarliga sjukdomar, som till exempel vid behandling av cancer", säger professor Janne Backman vid HUS Enhet för klinisk farmakologi.

Valet av läkemedel och doserna planeras ofta individuellt

Vid planeringen av läkemedelsbehandlingen bedöms vilket läkemedel som är till störst nytta och har minst biverkningar. Alla verksamma läkemedel kan ha biverkningar, men oftast är de små.

Läkemedelsrelaterade dödsfall bland patienterna är sällsynta och varierar mycket mellan olika sjukhus och även mellan olika länder. Till skillnad från många andra länder orsakade kontrastmedel och insulin inga läkemedelsrelaterade dödsfall alls vid HUS och antalet dödsfall orsakade av antiinflammatoriska läkemedel var ett.

"Dessa läkemedel kan man redan justera mer individuellt enligt patientens helhetssituation eller annan medicinering. I vissa fall måste läkemedlet bytas ut mot ett annat", säger Janne Backman.

Läkemedelsrelaterade dödsfall vid HUS har undersökts sedan 2000, då antalet läkemedelsrelaterade dödsfall på HUCS sjukhus var 75, det vill säga fem procent av de avlidna. År 2012 var antalet läkemedelsrelaterade dödsfall 52, vilket var tre procent av de avlidna. Siffrorna för olika år är inte direkt jämförbara med varandra, eftersom den genomsnittliga åldern för de vårdade patienterna är allt högre från år till år och dessutom har nya patientgrupper överförts till HUS för vård.

Länk till forskningsartikeln: Drug-related deaths in a university hospital: Comparison to previous decades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.