Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 12.10.2021 22.11

Det lönar sig att identifiera symtom på blodpropp i tid

Internationella Världstrombosdagen, World Thrombosis Day, firas den 13 oktober. I Europa mister 500.000 människor livet varje år på grund av blodproppar i venerna.

En fjärdedel av alla möjliga dödsorsaker beror på blodproppar i artärer eller vener. I Finland får cirka 5500–11.000 personer en blodpropp i venerna varje år. Blodpropparna försvårar förloppet och behandlingen av bakomliggande sjukdomar, till exempel en coronainfektion.

En blodpropp i venerna kan uppstå bland annat i hjärnan, hjärtat, lungorna samt i de nedre och övre extremiteterna. Ett första symtom kan vara plötslig död. 

Symtomen på blodproppar i extremiteterna är smärta, svullnad och rodnad. Blodproppar i hjärtat och lungorna medför en nedsatt prestationsförmåga, andnöd, hosta, bröstsmärta, snabbare puls och feber. Symtomen på en blodpropp i tarmarna och levern är buksmärta, illamående, kräkningar och kraftig svullnad i buken och diarré. Blodproppar i hjärnans blodkärl medför i sin tur huvudvärk, ensidiga symtom, synstörningar och försvagade muskelkrafter.

Blodpropp i blodven
När blodproppar bildas i tarmen förhindras blodcirkulationen. Om det är fråga om en artär följer organskada eller nekros. Om det däremot är fråga om en ven störs blodcirkulationen vilket leder till lokal svullnad och vävnadsskada. Bild: Heikki Valkonen

Uppkomsten av blodproppar kan förebyggas 

70 % av patienterna som får en blodpropp i venerna är överviktiga. Blodproppar förekommer efter stora operationer, graviditet och förlossning samt i samband med hormonbehandling, såsom användning av p-piller. 

"Risken att få en blodpropp ökar efter 60 års ålder och 2−3 gånger mer för varje tio år. I bakgrunden kan finnas ärftlig benägenhet för blodpropp och det finns vanligtvis flera riskfaktorer vid samma tidpunkt ", berättar avdelningsöverläkare Riitta Lassila vid enheten för koagulationsstörningar.

Var och en kan förebygga blodproppar genom att sköta om god vätsketillförsel, motionera, följa en hälsosam, regelbunden och fettsnål kost, sluta röka samt följa läkarens anvisningar och medicineringar.

Lassila påminner dessutom om att man alltid ska berätta om en tidigare blodpropp om man får sjukhus- eller operationsvård.

Det lönar sig att behandla blodproppar i tid 

Om de ovan beskrivna symtomen förekommer ska man besöka en läkarmottagning. Vid kraftiga symtom ska patienten uppsöka akuten omedelbart.

Blodpropparna konstateras vanligen vid ultraljudsundersökning av extremitet, bukområde eller hjärta eller vid datortomografiundersökning samt blodprov. 

"Blodproppar behandlas med antikoagulationsmedel som hjälper kroppen att lösa upp koagelet och förhindrar att en ny blodpropp bildas. Blodcirkulationen förbättras med stödstrumpor och -ärmar. Behandlingen kan vara tillfällig eller bestående beroende på riskfaktorer ", säger Lassila.