Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 11.11.2020 8:58

Det förekommer kö på enheterna för influensavaccination vid Mejlans sjukhus – vi ber om tålamod, det är mycket viktigt att vaccinera sig

Nyckelord:
  • influenssa
  • coronavirus

På HUS sjukhus finns enheter för influensavaccination för dem som tillhör riskgrupper och deras närmaste krets. Dessa fungerar utan tidsbokning. På grund av den stora efterfrågan har det tyvärr uppstått köer vid vaccinationsenheten på Mejlans sjukhus. Den 9 november 2020 har Helsingfors stad öppnat sina egna vaccinationsenheter och vi hoppas att det minskar överbelastningen.

Influenssarokote

HUS har redan i fem år ordnat vaccinationsenheter för patienterna och deras närmaste krets för att stödja primärvården i dess förpliktigande vaccinationsuppgift. Till skillnad från primärvården finns det ingen tidsbokning till vaccinationsenheterna inom HUS under coronapandemin.

Vi beklagar djupt kön och de olägenheter som personerna som blivit utan vaccin upplever. Det finns fortfarande flera vaccinationsdagar på Mejlans sjukhus ända fram till 4 december 2020 och vi önskar att man kommer någon annan dag för att låta vaccinera sig. Det finns dessutom en stor mängd vaccinationsenheter på andra sjukhus inom HUS”, säger biträdande överläkare Eeva Ruotsalainen.

”Under coronapandemin måste man ha ansiktsmask, hålla avstånd och iaktta en god handhygien när man kommer för att låta vaccinera sig. Under de första dagarna har rekordmånga kommit för att ta vaccinet på vaccinationsenheten vid Mejlans sjukhus. Vi ber om tålamod och att man är beredd att köa, under pandemin är det särskilt viktigt att låta vaccinera sig”, fortsätter Ruotsalainen.

Hon berättar att man inte kan ha mer personal på vaccinationsenheterna eftersom utrymmena är begränsade. Vaccineringen genomförs så att ingens integritet hotas eller att smittorisken ökar. På vaccinationsenheterna inom sjukhusen och kommunernas enheter för massvaccinering finns en tillräcklig mängd influensavaccin.

Här hittar du vaccinationsenheterna inom HUS och deras öppettider.

Läs mer om influensavaccinering på Helsingfors stads webbplats: 3 300 Helsingforsbor tog vaccinet under första vaccinationsdagen