Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 24.11.2023 10.52

Det finns alternativ för behandling av betydande fetma

Utgångspunkten för behandling av fetma är livsstilsbehandling. På HUS behandlar vi fetma också med läkemedel, samt genomför fetmaoperationer.

Det finns över en miljon människor i Finland vars viktindex (BMI) är högre än 30. Ett viktindex på högre än 30 avser en betydande, svår eller sjuklig fetma. Fetma utsätter personen för olika associerade sjukdomar som till exempel depression, sömnapné, diabetes eller cancersjukdomar. 

Utgångspunkten för behandling av fetma är livsstilsbehandling. Till denna hör fyra stöttepelare: mat, motion, sömn och mentala färdigheter. Fetmaoperation kommer på fråga då viktindexet är högre än 40. Man överväger också operativ behandling i fall där viktindexet är lägre än 40 men personen lider av någon associerad sjukdom eller typ 2-diabetes. Vid operativ behandling av fetma antingen minskar man magsäcken eller så förbigår man den (bypass-operation). Då behövs behandling på förhand och att patienten magrar fem procent.

”Fetmaoperation är den mest effektiva behandlingsformen. På HUS område genomförs flest operationer i Finland, ungefär 350 per år”, säger överläkare Kirsi Pietiläinen vid Hälsoviktshuset.

Påbörjande av läkemedelsbehandling mot fetma kan övervägas om viktindexet är högre än 30 eller om det är högre än 27 och personen lider av någon ytterligare sjukdom. För läkemedelsbehandlingen finns olika läkemedelspreparat att välja på, vars effekt baserar sig antingen på att inverka på känslan av mättnad eller på absorptionseffektiviteten av intaget fett. 

”Under de senaste åren har vi fått tillgång till många nya läkemedel mot fetma och i framtiden väntar vi oss ännu effektivare preparat”, säger Pietiläinen.
 

Se Suorana HUSista den 24 november 2023: Behandling av fetma just nu.
HUS arrangerar korta informationsmöten som är öppna för alla om aktuella varierande ämnen. Läs mer på vår webbplats. 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.