Gå till huvudinnehåll

Artikel Publicerad 14.5.2024 09.03

"Det bästa tacket är att se patientens lättade blick" – Juhas väg från turismföretagare till undervisningsskötare i operationssalen

Nyckelord:
  • karriärberättelse
  • operationssalar och intensivvård
  • operationssalar

Juha Putkonen har bytt bransch från turismföretagare till sjukskötare och arbetar nu på Brosjukhusets operationsavdelning i två krävande men intressanta roller.

anestesiahoitaja leikkaussalissa.

Juha Putkonen arbetar 60 procent som undervisningsskötare och utöver det som anestesiskötare i operationssalsarbete eller som uppvakningsansvarig.  "Det bästa med att jobba som anestesiskötare är att få vårda patienterna i salen."
Foto Mikko Hinkkanen/HUS

"Mitt arbete är mångsidigt och i arbetet kan jag stå inför överraskande situationer samt får möta nya patientgrupper. Vården av svåra flerfunktionsnedsättningar är professionellt sett mycket intressant", berättar Juha Putkonen, som arbetar som undervisningsskötare och anestesiskötare på Brosjukhusets anestesi- och operationsavdelning.

"Det bästa tacket är att se patientens lättade blick."

Det som är mest givande med arbetet som anestesiskötare är vården av patienten, och som undervisningsskötare säkerställer han i sin tur framtida kompetens.

"Som undervisningsskötare får jag se på jobbet ur olika synvinklar och utveckla hur saker kan kan skötas bättre. Med hurdant kunnande vårdar vi patienterna nu och i framtiden?"

Viljan att hjälpa människor utgjorde gnistan för branschbytet

Putkonen är till sitt första yrke turismföretagare och han hade företag med fokus på paddling och äventyrsfostran.

"När jag tog kunder för att paddla till Saimen stannade jag alltid kvar en stund på stranden för att säkerställa att allt var i sin ordning. Då fanns det tid att tänka. Det kändes som om jag skulle kunna vara till större nytta för andra och hjälpa människor som inte kan hjälpa sig själva. Det här utgjorde gnistan för att börja studera till sjukskötare när jag var trettio", beskriver han.

Efter examen började Putkonen på traumatologiska intensivvårdsavdelningen vid Tölö sjukhus. Dessutom höll han återupplivningsutbildningar, var med i MET-teamet samt fungerade som simuleringsutbildare.

"Jag kom som anestesiskötare till Tölö ortopediska operationsavdelning genom en arbetsrotation – och blev sedan kvar här. Arbetsrytmen i operationssalsarbetet skilde sig från arbetsrytmen inom intensivvården. I operationssalsarbetet sker det hela tiden något och situationerna skiftar snabbt."

"Arbetsrytmen i operationssalsarbetet skilde sig från arbetsrytmen inom intensivvården. I operationssalsarbetet sker det hela tiden något och situationerna skiftar snabbt."

Stödet från kollegerna och den gemensamma humorn ger kraft

På Brosjukhusets operationsavdelning utförs operationer inom neurokirurgi, handkirurgi samt ortopedi och traumatologi. Vid sjukhuset vårdas de mest krävande traumapatienterna. Verksamheten är således jourbetonad.

"Det bästa i vår arbetsgemenskap är humorn, och vi har roligt ihop även utanför arbetstiderna. Alla förenas av en viss typ av omedelbarhet. Vi stöttar alltid varandra."

 

anestesiahoitaja leikkaussalissa.

Undervisningssalen stöttar dem som sätter sig in i operationssalsarbetet

Som undervisningsskötare ordnar Putkonen regelbundet utbildningar, föreläsningar, workshoppar och återupplivningsövningar för personalen på hela avdelningen. Han har redan från början varit med och planerat verksamheten och simuleringarna i den unika Raptorsalen som är avsedd för vård av patienter i nödsituationer.

Putkonen ansvarar också för anvisningarna och fungerar som stöd för dem som fortbildar sig inom detta. Som bäst planeras öppnandet av en undervisningssal.

”Undervisningssalen är en operationssal som är avsedd för personer i första skedet av fortbildningen. Där genomförs allt i lugnare takt och där kan man lära sig grunderna i arbetet vid enklare operationer. Det här ger en bra utgångspunkt för att fördjupa sig ytterligare i ämnet."

 

 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.