Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 29.11.2022 14.04

Det är nu skäl att ta influensa- och coronavaccin

Nyckelord:
  • influensa
  • corona

En coronaepidemivåg pågår och influensaperioden förväntas snart börja. Corona- och influensavaccin minskar risken för att insjukna i en allvarlig form av sjukdomarna och förhindrar sjukhusvård. Vacciner är säkra och det finns sällan hinder för vaccination.

HUS rekommenderar corona- och influensavaccin för alla grupper som omfattas av vaccinet. Riskgrupper för allvarliga sjukdomar är i synnerhet personer över 65 år, personer som är i riskzonen på grund av sjukdom eller läkemedelsbehandling och personer som är betydligt överviktiga.

Som coronavirusvaccin används ett vaccin som skräddarsytts för omikronvirus-varianten. Det rekommenderas som booster för hösten för följande grupper när det har gått minst tre månader sedan den föregående vaccinationen eller då man lidit av covid-19: personer som fyllt 65 år, personer som fyllt 18 år och hör till de medicinska riskgrupperna samt personer som fyllt 12 år och har en kraftig immunbrist.

På vaccinationsstället kan man också få andra coronaboosterdoser som man ännu saknar. Som exempel kan nämnas 60-64-åringar som ännu inte har fått den andra rekommenderade boostern, dvs. den fjärde dosen.

Avsikten är att ge coronavaccinet i samband med influensavaccinet. På kommunernas webbsidor finns mer information om huruvida det går att ta ett corona- och ett influensavaccin samtidigt.  Tid för corona- och influensavaccin kan bokas på adressen coronavaccinbokning.fi  eller i den egna kommunens tidsbokningstjänst för vaccinationstid.

HUS vaccinerar sina patienter och deras närstående mot influensa, i Mejlans tornsjukhus kan man även få coronavaccin på samma gång. Mer information om vaccinationsställen och tidtabeller får du genom att klicka på denna länk.

Feedback

Hittade du vad du sökte?