Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 13.1.2023 09.55

Den nya operationsroboten Hugo RAS stärker den robotassisterade kirurgins roll vid HUS 

Nyckelord:
  • prostatacancer
  • urologi

HUS har länge varit en föregångare inom den högteknologiska robotkirurgin. Nu inleder HUS operationsverksamhet med den nya operationsroboten Hugo RAS som första sjukhus i Finland och som ett av de första sjukhusen i Europa. I inledningsskedet utförs urologiska prostatacanceroperationer med den nya robottypen. Den första operationen med Hugo RAS-roboten utfördes torsdagen den 12.1.2023.

Hugo RAS -robotti eturauhassyöpäleikkauksessa

Sedan 2009 har omkring 5 000 robotassisterade operationer utförts inom urologin. I dem har en DaVinci-operationsrobot använts. I och med den nya roboten kan fler operationer utföras. ”I fortsättningen utförs även operationer av njurar, urinblåsor och urinledare med Hugo RAS-roboten", berättar Esko Kemppainen, direktör för Gastrocentrum.  

Fördelen är snabbare återhämtning för patienten   

"I takt med att antalet robotassisterade operationer ökar förkortas operationspatienternas vårdperioder på vårdavdelningen betydligt jämfört med vid öppna operationer. Vid en minimalinvasiv endoskopioperation är operationssåret litet, vävnadshanteringen noggrann och blödningen mer kontrollerad, vilket möjliggör snabb återhämtning och utskrivning", berättar Mika Matikainen, överläkare i urologi.    

Med roboten Hugo RAS ser man operationsområdet tredimensionellt, operationsställningen är ergonomisk och tack vare robotens öppna styrkonsol blir kommunikationen med operationsteamet lättare än tidigare. De lättstyrda instrumenten vars spetsar kan vridas i 360 grader möjliggör ett exakt kirurgiskt arbete som garanterar goda operationsresultat.  

Robotassisterad kirurgi utvecklar operationsskötarnas kompetens och innehållet i arbetet   

Vid Pejas sjukhus har man under drygt 10 års tid utvecklat en gedigen kompetens inom robotassisterad kirurgi hos operationssalsskötarna. Två av operationssalsskötarna har redan tidigare utbildats till sjukskötare som assisterar vid operationerna och till ersättare för den biträdande läkaren, och har fått tilläggsutbildning och specialinskolning i robotassisterad kirurgi. I och med den andra roboten ökar antalet operationssalsskötare som utbildats för robotassisterad kirurgi ytterligare vid Pejas sjukhus.   

Vid HUS används sammanlagt fem operationsrobotar, en på Mejlans sjukhus, en på Jorvs sjukhus, en på Kvinnokliniken och två på Pejas sjukhus.   

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.