Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 10.11.2021 10.31

Den nya operationsroboten Da Vinci Xi stärker HUS roll som utvecklare av robotkirurgi i Europa

Nyckelord:
  • anestesia- ja leikkausosasto
  • lung- och matstrupskirurgi
  • kirurgi

HUS har redan länge varit en föregångare inom den högteknologiska robotkirurgin. Nu kan patienterna opereras med den nya fyrarmade operationsroboten Da Vinci Xi. För närvarande är HUS det enda sjukhuset i Finland att utföra krävande lung- och matstrupskirurgi samt operationer av cancer i matstrupen och av brässen. Med samma robot börjar man också göra operationer av tjock-och ändtarmscancer.

Da Vinci Xi -leikkausrobottia käyttävät HUSin useat erikoisalat yhdessä.

Avdelningsskötare Hanna Kangas från anestesi- och operationsavdelningen, direktör för Hjärt- och lungcentrum Antti Vento, överläkare Leena Vikatmaa från anestesi- och operationsavdelningen samt direktör för Gastrocentrum Esko Kemppainen glädjer sig för den nya operationsroboten Da Vinci Xi.

Med den nya roboten kan man operera patienter som inte kan genomgå stora öppna operationer. Vid robotassisterad kirurgi behövs inga långa snitt, vilket gör återhämtningen snabbare. Robotens kamerateknik ger det möjligt att se bättre än med vanlig teknik.

Fördelen är snabbare återhämtning

Fördelarna med operationstekniken är mindre blödningsrisk och mindre vävnadstrauma. Patienten är också fortare på benen efter operationen och rehabiliteringen kan påbörjas omedelbart, vilket hjälper patienten att återhämta sig även från stora operationer.

Hittills har användningen av operationsroboten krävt utbildning utomlands. Den nya roboten utnyttjas av flera specialiteter. Vid HUS hjärt- och lungcentrum utvidgas robotoperationerna särskilt till behandlingen av elakartade tumörer i matstrupen. Enhetens tre kirurger har skaffat sig den specialkompetens som behövs under en till två år långa kommenderingar utomlands.

Även instrumentskötarna vid Mejlans operationsavdelning har fått robotutbildning utomlands, varefter man vid HUS utbildat fler kunniga i att utföra robotåtgärder.

"Nuförtiden arbetar 21 sjukskötare som fått robotutbildning på operationsavdelningen. De lär  sig för närvarande den nya robotens teknik under ledning av maskinoperatören och det vårdarbete som krävs", berättar överläkare Leena Vikatmaa från anestesi- och operationsavdelningen.

Direktör för HUS Hjärt- och lungcentrum Antti Vento, som också själv opererat med roboten, berättar att det via monitorn öppnas en hel 3D-värld för den som opererar. Operationen görs med mycket smala instrument.

"Sikten är ytterst exakt, det är som om man vore i cockpiten på ett flygplan. Med hjälp av roboten kan operationstekniken utvecklas till fullo, vilket i sin tur återspeglas i resultaten. I Finland görs endast 150 matstrupscanceroperationer årligen och centraliseringen av dessa patienter förbättrar även resultaten nationellt ", säger Vento.

Operationer av ändtarmscancer med samma robot

Vid HUS börjar man också utföra operationer av tjock- och ändtarmscancer med samma robot. Det finns många fördelar med operationsroboten i operationsbehandling av ändtarmscancer, säger Esko Kemppainen, direktör vid Gastrocentrum.

"Eftersom robotoperationen är mindre invasiv innebär den mindre smärta för patienten, minskad infektionsrisk, snabbare återhämtning och kortare tid på vårdavdelningen. Roboten kommer verkligen till nytta och vi kan minska andra länders försprång nämnvärt när det gäller att utnyttja ny teknologi", säger Kemppainen.

På HUS finns redan en operationsrobot av samma typ, med vilken man i fortsättningen på Kvinnokliniken börjar operera bland annat ovarialcystor. Livslängden hos en operationsrobot är cirka 15 år.

En ny form av robotmedicin gör det också möjligt att göra fjärroperationer, där patienten vid behov kan befinna sig på en annan sida av Europa än den opererande läkaren. HUS samarbetar bland annat med universitetet Utrecht i Holland, som man planerar att utföra en samoperation på distans med, bara verksamheten utvecklas lite mer.

Operationsavdelningen och de kirurgiska resultatenheterna har som gemensamt mål att säkerställa en tillräcklig resursfördelning och en maximal användningsgrad för robotoperationsverksamheten. Användningen av roboten följs upp av styrgruppen för Mejlans operationsavdelning.

 

Mera information för media: 

Kontaktuppgifter till HUS medietjänst 

Feedback

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.