Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 4.1.2023 09.02

Den nya delen av Cancercentrum öppnade sina dörrar för patienter

Nyckelord:
  • HUS
  • cancercentrum

Den nya och den gamla delen av Kliniken för cancersjukdomar är nu ett gemensamt sjukhus, vars namn är Cancercentrum.

Siltasairaala ulkokuva.jpg

Cancercentrums förnyade, moderna lokaler betjänar patienter i Mejlans på Haartmansgatan 4. Under januari flyttar största delen av verksamheten vid Kliniken för cancersjukdomar, cancerpatienternas dagsjukhus vid Tornsjukhuset, hematologiska polikliniken vid Triangelsjukhuset och poliklinikerna vid Paciusgatan 21 till nybygget. 

I Cancercentrums nya del finns poliklinikerna för cancersjukdomar och hematologi, enheten för läkemedelsbehandling samt enheten för klinisk läkemedelsforskning. Poliklinikverksamheten och enheten för läkemedelsbehandling är fördelade på fyra olika våningar. I entréhallen på andra våningen finns en enhet för koagulationsstörningar, laboratorieprovtagning, café, infopunkt, väntrum och ett tyst rum för patienter och ledsagare. Till den första våningen är dessutom två nya strålbehandlingsapparater och tillhörande mottagningsutrymmen på kommande, samt en ny PET-DT-undersökningsapparat som tas i bruk år 2024. 

I den gamla delen av Cancercentrum på Paciusgatan 3 finns fortfarande den största delen av strålbehandlingsavdelningen och enheten för molekylär radioterapi. Även det palliativa centret och enheten för psykosocialt stöd flyttar till den gamla delen. 

Vårdavdelningarna för cancersjukdomar flyttas till det nya Brosjukhusets fjärde våning. Hematologiska vårdavdelningarna och dagsjukhusets läkemedelsbehandlingar finns på Triangelsjukhuset. 

Högteknologi utnyttjas i behandlingarna som utvecklas snabbt 

Cancerpatienterna erbjuds högklassig cancerbehandling utan dröjsmål av multiprofessionella vårdteam. Patienten har möjlighet att få en alltmer individualiserad vård som grundar sig på de nyaste vetenskapliga undersökningarna.  

"Cancercentrums nya lokaler gör det möjligt att utnyttja högteknologi i cancerbehandlingarna som utvecklas snabbt", berättar Johanna Mattson, direktör för Cancercentrum. 

I början av året tas den första MRI-styrda linjäracceleratorn för strålbehandling i bruk. Med hjälp av den kan man mer specifikt än tidigare behandla tumörer i bukområdet, såsom bukspottkörtelcancer och levercancer. Även cellterapibehandlingarna av blodcancer och fasta tumörer (bl.a. CAR-T-behandlingar) kommer att få moderna utrymmen.  

"Enheten för klinisk läkemedelsforskning vars verksamhet utökat de senaste åren kan i fortsättningen erbjuda allt fler patienter nya experimentella läkemedelsbehandlingar", gläder sig Mattson. 

Mer information på Cancercentrums webbplats: www.hus.fi/sv/cancercentrum

 

Feedback

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.