Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 12.4.2022 16.44

Den jourmässiga operationsverksamheten på Tölö sjukhus är kraftigt överbelastad

Nyckelord:
  • kollektivavtal2022

Vården av patienter som väntar på jourmässiga operationer vid Tölö sjukhus har försenats märkbart. För närvarande väntar omkring 70 patienter på operation.

Under förmiddagens förhandlingar om skyddsarbete föreslog HUS att en extra operationssal skulle öppnas för att avveckla vårdkön. Svaret som gavs i förhandlingarna blev att det inte öppnas fler operationssalar på Tölö sjukhus, utan man minskar med en från och med morgonskiftet i morgon. ”Med den här resursen kan vi operera 10–15 patienter per dag. De sista patienterna som nu är i kö kommer att opereras om en dryg vecka, eftersom de allra mest brådskande patienterna måste vårdas genast, varvid andra traumapatienters väntan återigen förlängs,” säger Jarkko Pajarinen, direktör för resultatenheten Muskuloskeletal och plastikkirurgi. ”Det hade varit oerhört viktigt att kunna avveckla vårdkön före påsk, då antalet operationssalar är ännu mindre. Situationen är tråkig ur patienternas synvinkel, men också vårdresultatet äventyras”, säger Pajarinen.

”Som ett resultat av dagens förhandlingar är vi i morgon tvungna att stänga de provtagningsställen inom laboratorietjänsterna som öppnats idag. På Pejas sjukhus måste man inhibera två canceroperationer för i morgon som redan flyttats en gång”, berättar förvaltningsöverläkare Veli-Matti Ulander.

HUS förslag vid förhandlingarna om skyddsarbetet baserar sig på de medicinska experternas bedömning av personalbehovet för nödvändig jourvård och brådskande vård. Förslagen är inte ställningsantaganden till strejkrätten eller löneuppgörelsen, utan de baserar sig endast på tryggandet av jourmässig och brådskande vård av patienterna. HUS är inte en förhandlingspart i förhandlingarna om arbetsmarknadsavtal.

Feedback

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.