Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 12.2.2024 13.03

Den fortsatta planeringen av Raseborgs sjukhusverksamhet framskrider

Nyckelord:
  • Raseborgs sjukhus

HUS-sammanslutningen styrelse godkände planen enligt vilken verksamheten vid Raseborgs sjukhus gradvis börjar överföras till Västra Nylands välfärdsområde före början av nästa år.

Raaseporin sairaala

Raseborgs sjukhus / Markus Sommers / HUS

Helhetsansvaret för verksamheten vid Raseborgs sjukhus övergår från början av 2025 till Västra Nylands välfärdsområde. HUS och Västra Nylands välfärdsområde har tillsammans planerat förändringen. HUS-sammanslutningens styrelse godkände planen, enligt vilken de operativa förändringarna genomförs gradvis redan under hösten 2024 och förändringarna som gäller personalen i början av 2025.  

Jouren vid Raseborgs sjukhus ändrar eventuellt redan under hösten och blir en akutmottagning med omfattande öppettid för vilken HUS svarar fram till slutet av 2024. Förändringen säkerställer bäst ordnandet av den brådskande vården för invånarna i Raseborgs område även i framtiden. HUS nuvarande specialtillstånd för att ordna jour inom primärvården upphör den 31 december 2024. I fortsättningen kan Västra Nylands välfärdsområde ordna jourmottagning vid Raseborgs sjukhus.  

Från början av 2025 producerar HUS andra polikliniktjänster inom den specialiserade sjukvården och diagnostiska tjänster på Raseborgs sjukhusområde.  

Det egentliga avtalet om överlåtelse av rörelse kommer upp till behandling i HUS-sammanslutningens styrelse och Västra Nylands välfärdsområdesstyrelse i juni.  

Mindre investeringar de närmaste åren 

HUS ändrar sin investeringsplan för åren 2025–2028 som en del av behovet att balansera ekonomin. Prioriteringar görs när det gäller byggnads-, utrustnings- och ICT-investeringar genom att minska de planerade anslagen för dem, flytta påbörjandet av investeringarna samt minska antalet projekt. Investeringarna 2025 har minskats med totalt 17,7 miljoner euro jämfört med det tidigare föreslagna beloppet. Beslut om godkännande av investeringsprogrammet fattas av sammanslutningens stämma i samband med godkännandet av budgeten för 2025.  

Övriga ärenden godkändes enligt föredragningslistan. 

Efter justering av protokollet publiceras mötets beslut på https://hus-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm   

Sammanslutningens styrelse höll sitt möte den 12 februari 2024. Följande möte hålls den 4 mars 2024. 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.