Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 8.4.2024 08.54

Den första barnpatienten fick nya generationens implanterbara defibrillator

Nyckelord:
  • Nya barnsjukhuset
  • HUS

Vid Nya barnsjukhuset har den första extravaskulära implanterbara defibrillatorn (EV-ICD) satts in på en barnpatient i Finland och Norden. Den implanterbara defibrillatorn används för att behandla livshotande kammarrelaterade hjärtrytmrubbningar. På barnpatienter har färre än tio av dessa implanterbara defibrillatorer satts in globalt.

Leikkaussali

De vanligaste hjärtsjukdomarna hos barn är medfödda anatomiska fel i hjärtat. Utöver anatomiska fel är olika hjärtrytmrubbningar ganska vanliga hos barn och unga. Största delen av hjärtrytmrubbningarna hos barn är godartade. Allvarliga kammarrelaterade hjärtrytmrubbningar är däremot sällsynta och vanligtvis förknippade med ärftliga arytmisjukdomar, anatomiska fel i hjärtat eller hjärtmuskelsjukdomar.  I Finland sätts implanterbara defibrillatorer som är utformade för behandling av hjärtrytmrubbningar in på färre än fem barn och unga varje år.

Den nya generationens implanterbara defibrillator kombinerar de bästa sidorna hos en traditionell intravaskulär och en nyare subkutan implanterbar defibrillator som sätts in under huden. Anordningen ingriper automatiskt vid en livshotande rytmrubbning och försöker avbryta den med korta serier av snabba impulser eller med en defibrilleringsstöt det vill säga en elektrisk stöt medan kammarflimmer pågår i hjärtat. Vid plötsliga uppehåll i hjärtrytmen stimulerar anordningen hjärtat, vilket tryggar en tillräcklig puls.

EV-ICD sätts in helt utanför kärlsystemet och hjärtat. Elektroden tunneleras under bröstbenet nära hjärtat. Genom metoden för insättning undviks många senare problem i anknytning till en konventionell implanterbar defibrillator som till exempel tilltäppning av ven eller blodburna infektioner relaterade till pacemaker. Jämfört med en subkutan implanterbar defibrillator är EV-ICD mångsidigare, den håller längre och är mindre.

Vid insättningen av en implanterbar defibrillator är det fråga om livslång behandling

Det är alltid ett stort beslut att sätta in en implanterbar defibrillator eftersom det är fråga om livslång behandling och det i anknytning till barnets tillväxt och andra faktorer förekommer fler vårdrelaterade problem hos barnpatienter än hos den vuxna befolkningen. I synnerhet den begränsade hållbarheten för defibrillatorsystemets intravaskulära elektroder innebär att en patient som fått en defibrillator insatt som barn under sitt liv utsätts för flera riskfyllda åtgärder med byte av elektroder. Numera är målet om möjligt att hos unga undvika användning av intravaskulära defibrillatorsystem.

En subkutan implanterbar defibrillator är många gånger ett bra alternativ för unga, eftersom man då kan undvika risker i anknytning till byte av intravaskulära elektroder. En nackdel med anordningen är att den är stor och har begränsade funktionsegenskaper. Även den implanterbara defibrillatorns livslängd är tämligen kort jämfört med vanliga pacemaker och därför behöver de implanterbara defibrillatorerna bytas ut betydligt oftare.

”Barnkardiologer har även redan länge väntat på en implanterbar defibrillator som storleksmässigt passar bättre för barnpatienter och med vilken problem i anknytning till intravaskulära elektroder kan undvikas,” säger barnkardiolog Ilkka Jaakkola.

”Den implanterbara defibrillator som nu satts in uppfyller dessa krav. Erfarenheterna av denna implanterbara defibrillator hos barn och unga är dock ännu mycket begränsade. Vår patient var bara det sjunde barnet i världen som fått en sådan implanterbar defibrillator. I framtiden ser vi om denna nya implanterbara defibrillatormodell uppfyller förväntningarna som ställts på den särskilt när det gäller elektrodernas hållbarhet,” fortsätter Jaakkola.

Åtgärden utfördes på Nya barnsjukhuset som ett samarbete mellan Hjärt- och lungcentrum, Fimea och tillverkaren av den implanterbara defibrillatorn.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.