Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 7.2.2024 13.47

De vårdvägar som finns publicerade på HUS webbplats erbjuder information om olika cancerformer samt diagnostiska undersökningar av dem och olika skeden av behandlingen

Nyckelord:
  • cancercentrum
  • cancerbehandling
  • cancer

På HUS webbplats har Cancercentrum publicerat vårdvägar för 17 olika cancerformer på finska, svenska och engelska. Vårdvägen för cancer redogör för diagnostiska undersökningar i anknytning till sjukdomen och behandlingens olika skeden vid HUS.

Melanooman hoitopolku

De vårdvägar som publicerats på webbplatsen hus.fi omfattar alla de vanligaste cancerformerna och elakartade blodsjukdomar som behandlas vid HUS. Innehållet har producerats av sakkunniga vid Cancercentrum.

”Målet med vårdvägarna för cancer är att erbjuda tillförlitlig information till patienter och deras närstående om olika cancerformer och behandlingsformer för dem vid HUS. Vi ville samla den viktigaste informationen på samma plats där den lätt kan hittas”, säger överläkaren i hematologi Aino Lepäntalo från HUS Cancercentrum.

Vårdvägen för cancer öppnar upp olika skeden av behandlingen vid HUS

”I vårdvägarna ser patienten steg för steg hur behandlingen av cancer framskrider vid HUS. Strukturen på vårdvägen för cancer är indelad i fyra huvudavsnitt”, säger överläkaren i cancersjukdomar Micaela Hernberg från HUS Cancercentrum.

Varje vårdväg börjar med en beskrivning av vad som händer inom primärvården från det att symptom visar sig fram till det att remissen skrivs. I följande avsnitt får patienten information om att diagnosen fastställts efter att remissen kommit till Cancercentrum eller till en annan HUS enhet. I avsnittet redogörs det för de kompletterande undersökningar som behövs och vad som händer på läkarens och sjukskötarens mottagning. Då patienten går vidare på vårdvägen får hen information om olika behandlingsalternativ för lokal och spridd cancer. Det sista avsnittet redogör för uppföljningens innehåll och dess varaktighet vid HUS.

Videor och guider som stöd för den som drabbats av cancer

På vårdvägen finns sidor som erbjuder information som stöd för den som drabbats av cancer. På webbplatsen Stöd under cancerbehandlingarna finns de stödtjänster som Cancercentrum och olika organisationer erbjuder.

På webbplatsen Anvisningar och ytterligare information för personer som drabbats av cancer finns guider, videor och nyttiga länkar. Där har man samlat Cancercentrums olika anvisningar som är avsedda för patienter.

Vårdvägarna passar för alla enheter och användare

Vårdvägarna för cancer kan enkelt nås med alla enheter: mobiltelefon, surfplatta och dator. För den som besöker webbplatsen öppnas först en överskådlig vy över hela vårdvägen och närmare information om varje skede fås genom att öppna upp avsnittet i sin helhet. Vårdvägarna är också tillgängliga, det vill säga de kan läsas till exempel med ett skärmläsningsprogram.

Bekanta dig med vårdvägarna

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.